Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

BP w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy | Oferta pracy | Młodszy specjalista IT

Data dodania: 05.07.2022

BP w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy | Oferta pracy | Młodszy specjalista IT

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko młodszy specjalista IT do Działu Komputeryzacji i Edukacji Komputerowej, przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania dobrych relacji z użytkownikami biblioteki, wysoka kultura osobista,
 • dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows,
 • dobra znajomość budowy komputera oraz urządzeń peryferyjnych takich jak: drukarka, skaner,
 • umiejętność projektowania stron internetowych oraz publikowania na stronach,
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych,
 • znajomość bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych,
 • znajomość oprogramowania graficznego (Adobe Photoshop lub Corel DRAW lub GIMP),
 • znajomość licencjonowania oprogramowania,
 • dyspozycyjność, elastyczność w godzinach pracy (system pracy dwuzmianowej, praca w soboty),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymiar zatrudnienia i umowa:

 • etat,
 • umowa o pracę,
 • praca w systemie dwuzmianowym
 • praca w siedzibie głównej Biblioteki oraz w jej filiach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • aktualizacja zainstalowanego oprogramowania oraz systemu operacyjnego (MS Windows 10 i starsze) na stanowiskach komputerowych w głównej siedzibie Biblioteki oraz na filiach bibliotecznych,
 • instalacja oprogramowania wskazanego przez przełożonego na stanowiskach użytkowników, przywracanie systemu operacyjnego po awarii, tworzenie kopii zapasowej,
 • sprawowanie opieki technicznej nad sprzętem komputerowym,
 • zakup sprzętu komputerowego według potrzeb Biblioteki na podstawie analizy rynku,
 • obsługa techniczna imprez bibliotecznych (nagłośnienie, obsługa fotograficzna, obsługa wideo),
 • projektowanie i tworzenie różnych form prezentacji multimedialnych i grafik komputerowych dla celów promocji czytelnictwa i Biblioteki,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • prowadzenie szkoleń komputerowych dla użytkowników w różnych grupach wiekowych,
 • szkolenie pracowników w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń komputerowych, multimedialnych i technicznych.

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia i doświadczenia zawodowego, dodatek stażowy jest naliczany powyżej 5 lat pracy, premia indywidualna (motywacyjna) przyznawana jest po przepracowaniu trzech miesięcy w Bibliotece.

Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Termin i sposób składania dokumentów:

CV i list motywacyjny należy przesłać do 22.08.2022 r., na adres e-mail: rekrutacja@bppragapd.pl. z dopiskiem OFERTA PRACY – SPECJALISTA IT lub złożenie osobiście w siedzibie głównej Biblioteki przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa bądź przesłanie pocztą na powyższy adres. Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią przedstawione wymagania. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV
i liście motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej
im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa, e-mail:
biblioteka@bppragapd.pl, nr telefonu: 22 671-04-51, 22 671-05-11.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@bppragapd.pl.

Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem postępowania. Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.


Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP