Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Joanna Potęga

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas (badania społeczne i rynkowe w praktyce), studiów podyplomowych Informatyka dla Nauczycieli na Politechnice Warszawskiej oraz Szkoły Trenerów STOP.
Pracowniczka Biblioteki Narodowej w latach 1999-2013, gdzie między innymi sprawowała funkcję kierownika Sekcji Opisu Zasobu w Zakładzie Czasopism, pracowała na samodzielnym stanowisku Bibliotekarza Cyfrowego Zbiorów Nowszych, a następnie kierowała Zakładem Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Zakładem Statystyki Wydawnictw. W BN zajmowała się również pracami związanymi z realizacją zadań Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych (m.in. organizacją i prowadzeniem szkoleń), a także projektów krajowych i europejskich dotyczących digitalizacji, m.in. TELplus, Europeana, Europeana Travel.
Od 2013 r. zatrudniona jest w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, początkowo jako zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej, a od 2020 r. na stanowisku Dyrektora.

Autorka wystaw wirtualnych (Powstanie Styczniowe w zbiorach BN) oraz artykułów i wystąpień konferencyjnych na temat projektów digitalizacyjnych, ścieżki digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych. Członkini zespołów roboczych Zespołu do spraw digitalizacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006-2007, 2009) oraz Zespołu ds. reformy prawa autorskiego dla bibliotek (w ramach projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek”, 2012).

Współautorka m. in. podręcznika Digitalizacja piśmiennictwa (Warszawa 2010) oraz Biblioteki cyfrowe (Warszawa 2012).

Współorganizatorka oraz prowadząca szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu udostępniania zasobów cyfrowych, dotyczących w szczególności zagadnień prawnoautorskich, metadanych dla obiektów cyfrowych, realizacji projektu digitalizacji, a także - metod i formy prowadzenia dyskusji, technik komunikacji, asertywności, pracy w grupie, facylitacji. Prowadziła wykłady i ćwiczenia w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW - Podyplomowe Studia Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej oraz w Instytucie Pedagogiki APS w ramach przedmiotu „Internetowe bazy wiedzy naukowej i oświatowej”. Od 2016 r. jest członkinią redakcji  półrocznika „The International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”.

Od lat aktywnie uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W kadencji 2013-2017 była członkinią Zarządu Okręgu Mazowieckiego, a w kadencjach 2017-2021 oraz 2021-2025 jest jego Przewodniczącą. Od 2017 r. jest także członkinią Zarządu Głównego SBP. Uczestniczyła w pracach nad Statutem SBP (2022), a także Strategią SBP 2021-2029 oraz w badaniach wśród członków SBP nt. opinii dotyczących organizacji, oczekiwań wobec działalności Stowarzyszenia w kadencji 2021-2025.

Od 2016 roku zaangażowana jest w organizowanie i propagowanie w Polsce akcji #1lib1ref (jeden bibliotekarz – jeden przypis) oraz Wikiprojektu:Biblioteka https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, a obecnie jako jego członkini.

Interesuje się komunikacją interpersonalną, zarządzaniem, wykluczeniem społecznym (m. in. cyfrowym) a także nowymi technologiami i ich wykorzystaniem w pracy i edukacji, a także ich wpływem na rozwój społeczeństwa i kondycję człowieka. W wolnych chwilach podróżuje, czyta książki i pije kawę.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP