Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

25 rocznica śmierci Zdzisława Kosieka

Data dodania: 10.07.2022

25 rocznica śmierci Zdzisława Kosieka

10 lipca 2022 r. mija 25 rocznica śmierci Zdzisława Kosieka (1920-1997), historyka nauk rolniczych, bibliofila, dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie.

Urodził się w Oświęcimiu, ale po przeprowadzce rodziców do Krakowa, tu ukończył gimnazjum i w 1938 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerwał wybuch wojny. W czasie wojny działał w AK. Po wojnie zmienił zainteresowania i podjął studia na Wydziale Rolniczym UJ. Dyplom inżyniera rolnika otrzymał w 1951 r. Karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Zootechniki w Krakowie (1951-1962), od 1957 r.  jako  kierownik Działu Dokumentacji i Informacji Naukowo-Technicznej. W 1962 r. został kierownikiem, a następnie dyrektorem Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej (Akademii Rolniczej) w Krakowie. Od razu rozpoczął urządzanie biblioteki w nowym gmachu, powiększanie księgozbioru, rozbudowę struktury Biblioteki, w tym organizację Biblioteki Wydziału Ogrodniczego oraz Biblioteki Filii AR w Rzeszowie. W strukturze Biblioteki Głównej zorganizował Archiwum i Muzeum uczelniane.

Badania naukowe Z. Kosieka obejmowały dzieje nauczania rolnictwa w Krakowie, historię uczelni i jej związki z UJ, bibliografię rolniczą i historię piśmiennictwa rolniczego, biografistykę, historię towarzystw rolniczych, historię leśnictwa w Galicji i botaniki w Polsce. Opublikował 190 prac, a co najmniej 250 przygotowali pod jego kierunkiem pracownicy Biblioteki. Do najważniejszych należą: wszystkie księgi pamiątkowe związane z kolejnymi jubileuszami Akademii Rolniczej, podseria „Historia Rolnictwa” w serii „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie”, seria „Materiały do Bibliografii Piśmiennictwa Rolniczego w Polsce”, Bibliografia polskich bibliografii gospodarstwa wiejskiego (Warszawa 1962), monografia najstarszego czasopisma rolniczego „Uwagi Tygodniowe Warszawskie” („Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Historia Rolnictwa”), opracowanie historiograficzne Stan badań nad literaturą rolniczą staropolską i okresu Oświecenia (tamże z. 8). Ponadto jest autorem 107 biogramów do Polskiego słownika biograficznego. Gromadził materiały biograficzne leśników i botaników polskich.

Zmarł 10 lipca 1997 r., został pochowany na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

M. S.-C.

Zob. też:
Hayto Ligia: Zdzisław Kosiek (1920-1997) – dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie, historyk rolnictwa. W: Bibliotekarze bibliotek specjalnych, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007, s. 69-76 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 10)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP