Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

40 rocznica śmierci Wandy Marszałek

Data dodania: 17.08.2022

40 rocznica śmierci Wandy Marszałek

W sierpniu 2022 r. mija 40 rocznica śmierci Wandy Marszałek (1912-1982), nauczycielki i bibliotekarki.

Była absolwentką seminarium nauczycielskiego w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła przed wojną jako nauczycielka w Szarbkowie i w Chróścicach w województwie kieleckim. W czasie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu. W 1947 r. osiadła w Strzelinie na Dolnym Śląsku i tam rozpoczęła pracę z dziećmi w bibliotece publicznej. W 1960 r. została kierowniczką Oddziału Dziecięcego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Strzelinie. Zawsze dbała, aby biblioteka jak najlepiej służyła dzieciom, żeby czuły się one w niej swobodnie, łatwo orientowały w zbiorach i miały duży wybór lektur. Tworzyła (niektóre z młodymi czytelnikami) liczne katalożki tematyczne, rozbudowała księgozbiór podręczny, rozszerzając warsztat służby informacyjnej o kartoteki i teczki wycinków, wcześnie wprowadziła wolny dostęp do półek. Pod jej opieką długo i intensywnie działały w bibliotece kółka zainteresowań: Kółko Miłośników Historii, Kółko przyrodnicze, Kółko Majsterkowiczów, Kółko Kukiełkowe, Kółko Recytatorskie. Była pracowita, skromna, spokojna, cierpliwa, pomocna, o dużej kulturze osobistej, a prowadzona przez nią placówka stała się miejscem praktyk początkujących bibliotekarzy, wymiany doświadczeń bibliotekarzy dziecięcych, szkoleń, ogólnopolskich kursów wstępnych prowadzonych dla bibliotekarzy dziecięcych.

Po przejściu na emeryturę w 1972 r. wyjechała z mężem do rodziny do Wrocławia, ale  nadal utrzymywała kontakty ze środowiskiem bibliotekarskim, sprawy zawodowe wciąż ją interesowały, chętnie uczestniczyła w sesjach bibliotekarskich poświęconych zagadnieniom literatury i czytelnictwa dziecięcego, organizowanych przez WiMBP we Wrocławiu.

 
M.S.-C.

Zob. też:
Sierykow Zofia: Wanda Marszałek (1912-1982). W: Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1999, s. 89-91 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 6).


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP