Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

20 rocznica śmierci Wojciecha Jankowernego

Data dodania: 19.08.2022

20 rocznica śmierci Wojciecha Jankowernego

30 sierpnia 2022 r. mija 20 rocznica śmierci Wojciecha Jankowernego (1936-2002), dziennikarza i bibliografa w Bibliotece Narodowej.

Urodził się 21 stycznia 1936 r. we wsi Bartniki koło Skierniewic. W Skierniewicach ukończył liceum ogólnokształcące, a w latach 1954-1958 studiował bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską poświęconą historii egzemplarza obowiązkowego w Polsce pisał pod kierunkiem doc. Krystyny Remerowej. Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN. Następnie przeniósł się do Instytutu Bibliograficznego, gdzie zajmował się „Bibliografią Zawartości Czasopism”. W tym czasie rozpoczął też pracę dziennikarską. Początkowo pisał o czytelnictwie, o roli książki, potem zakres jego zainteresowań dziennikarskich rozszerzył się na teatr, malarstwo, szeroko rozumianą kulturę. Był sekretarzem redakcji „Teatru Ludowego”, kierownikiem działu publicystyki w „Tygodniku Kulturalnym”. Publikował w „Zarzewiu”, „Kamenie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”. Redagował też „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”.

W 1970 r. podjął ponownie pracę w BN w Zakładzie Informacji Naukowej. Od 1982 r. pracował na pół etatu w Narodowym Ośrodku ISDS, gdzie zajmował się czasopismami. Brał udział w opracowywaniu bibliografii niezależnych wydawnictw ciągłych przygotowywanej w Instytucie Bibliograficznym BN, zajmował się też bibliografią zawartości czasopism podziemnych. Był zaangażowany w kolportaż podziemnej literatury.

Jankowerny był autorem lub współautorem wielu publikacji, m.in. Bibliografii publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej (1915-1965), Zawsze pod kopułą (150 lat Ossolineum), pamiętnika dyplomaty Alfreda Wysockiego, wydanego pt. Tajemnice dyplomatycznego sejfu, antologii pamiętników pracowników kultury – Jeden miesiąc mojego życia oraz Z dnia na dzień.

Miał rozległe zainteresowania – od kolekcjonowania książek i obrazów po muzykę i pszczelarstwo.

Zmarł 30 sierpnia 2002 r. Pochowany został na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

J.S.

Zob. też:

Makowska Hanna, Kowalczyk Jakobina: Wojciech Jankowerny (1936-2002), „Przegląd Biblioteczny” 2002, z. 4
Kowalczyk Jakobina, Makowska Hanna: Wojciech Jankowerny (1936-2002). W: Bibliotekarze warszawscy, Warszawa: SBP, 2010, s. 76-86 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 11)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP