Polecamy

Konferencja naukowa poświęcona Władysławowi Broniewskiemu

Data dodania: 07.09.2022

Konferencja naukowa poświęcona Władysławowi Broniewskiemu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku zapraszają na konferencję naukową Każde prawo i każdy ustrój. Broniewski ponad czasem. Wydarzenie organizowane jest w Roku Władysława Broniewskiego w Płocku ustanowionego w związku ze 125. rocznicą urodzin, 60. rocznicą śmierci oraz 50. rocznicą odsłonięcia pomnika poety.

Konferencja odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) w Płocku i będzie poświęcona wymianie poglądów i doświadczeń na temat życia, twórczości, wyborów, jakich dokonywał Władysław Broniewski, jego znaczenia w literaturze, znikania i odżywania w świadomości odbiorcy XX i XXI wieku.

Zakres tematyczny konferencji

Władysław Broniewski nie pasuje do stereotypu poety bujającego w obłokach. Przeciwnie, słowem i działaniem reagował na wydarzenia społeczno-polityczne, z pieśnią i troską angażował się w rzeczywistość. Życie poety z Płocka to nie był żywot człowieka poczciwego. Jego związki z kobietami, trudne przyjaźnie z pisarzami, stosunek do politycznych władz – nie da się z tego ułożyć gładkiego biogramu do szkolnego podręcznika. Życie i twórczość Broniewskiego pozostają sprawą otwartą. Wciąż mamy o czym dyskutować, o co się spierać.

Celem konferencji będzie dyskusja o tym, jak bardzo wiersze Broniewskiego wciąż nas dotyczą, jak bardzo opisują nasz, współczesny świat, nasze codzienne problemy. Jak bardzo Broniewski – w swojej twórczości i życiu – jest po prostu poetą współczesnym.

Postać Broniewskiego – jak przystało na poetycki wizerunek człowieka - dębu, który sam kreował – wyrasta ponad czas. Dowodzą tego fale zainteresowania jego twórczością i życiem wśród kolejnych pokoleń czytelników. Jego cień – znakomitego poety, dzielnego żołnierza, lewicowego marzyciela, miłosnego skandalisty – wciąż na nas pada. Porozmawiajmy o tym.

Prelegenci

  • Mariusz Urbanek – pisarz, publicysta, autor poczytnych biografii, w tym „Broniewski. Miłość, wódka, polityka”
  • dr Eliza Kącka - adiunktka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, współredaktorka antologii poezji najnowszej „Poeci i poetki przekraczają granice”, autorka książki „Po drugiej stronie siebie”
  • dr Damian Kasprzyk - adiunkt w Pracowni Antropologii Praktycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny, autor wielu publikacji, m.in. „Władysław (macho) Broniewski. Szkic do portretu poety i awanturnika”
  • dr Grzegorz Gołębiewski - wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, historyk regionalista specjalizujący się w historii Płocka i Mazowsza Płockiego w XX w.
  • dr Andrzej Dorobek – filolog angielski i kulturoznawca, dziennikarz, poeta, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej
  • mgr Joanna Banasiak – dyrektor Książnicy Płockiej Władysława Broniewskiego, koordynatorka Roku Władysława Broniewskiego w Płocku

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane  do 21 września 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na stronie: https://ksiaznicaplocka.pl/konferencja-naukowa-kazde-prawo-i-kazdy-ustroj-broniewski-ponad-czasem/

Wydarzenie w cyklu „Płock - Stolica Kultury Mazowsza” odbywa się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego.
Przedsięwzięcie współorganizowane jest ze środków Samorządowych Województwa Mazowieckiego.
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP