Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Otwarte seminaria Biblioteki Narodowej | Kolejna edycja już od 4 października 2022

Data dodania: 28.09.2022

Otwarte seminaria Biblioteki Narodowej | Kolejna edycja już od 4 października 2022

Biblioteka Narodowa zaprasza na nową edycję "Otwartych seminariów Biblioteki Narodowej"  – cyklu spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez pracowników BN, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką. Pierwsze spotkanie już 4 października br.

Spotkania będą odbywać się we wtorki o godz. 14.00 na platformie MS Teams.

4 października 2022
Izabela Koryś

Nowe formy dostępności bibliotek: książkomaty, wrzutnie, aplikacje, bibliobusy.

11 października 2022
dr Jacek Kordel

Polskie biblioteki w świetle niemieckiej prasy bibliologicznej z lat 1939-1945.

18 października 2022
dr hab. Marta Przyszychowska

Gatunki literackie starodrucznych pism teologicznych.

25 października 2022
dr Anna Ziemlewska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Dzieła z kolekcji wilanowskiej podarowane w 1932 r. Państwu Polskiemu.

8 listopada 2022
dr Mikołaj Banaszkiewicz

Poszukiwania zapomnianych czasopism polskojęzycznych do 1918 roku (Rosja i Ziemie Zabrane).

15 listopada 2022
Marta Taperek

Archiwalia Stanisława Szukalskiego ze zbiorów Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej w kontekście reszty jego rękopiśmiennej spuścizny przechowywanej w kraju i poza jego granicami.

22 listopada 2022
Mateusz Melski

O klasyfikacji rękopisów muzycznych.

29 listopada 2022
dr Wiktor Węglewicz

Prasa w Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej w latach 1918-1919.

6 grudnia 2022
dr Piotr Konieczny

Prace redakcyjne nad „Urzędowym Wykazem Druków”.

13  grudnia 2022
dr Maria M. Przeciszewska

W kręgu podręczników do historii w gimnazjach państwowych Królestwa Polskiego (1864-1915).

10 stycznia 2023
dr Tomasz Szwaciński

Zbiory polskie w zasobie Biblioteki Muzeum Rumiancewowskiego w latach 1828-1917.

17 stycznia 2023
dr hab. Markus Eberharter

Wystawy książek niemieckich w okupowanej Warszawie w świetle współpracy Urzędu ds. Propagandy (dystryktu warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej w Warszawie".

24 stycznia 2023
dr hab. Martyna Deszczyńska

Dostojnik w świecie książek XVIII wieku – inwentarz biblioteki ks. kanonika Krzysztofa Żórawskiego.

31 stycznia 2023
Anna Iwanicka-Nijakowska

Nagrania+ czyli o współczesnych publikacjach dźwiękowych i audiowizualnych

Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny są dostępne na stronie >> Biblioteki Narodowej


Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP