Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Raport: Badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej

Data dodania: 31.05.2011

Raport: Badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej

„Strategia SBP na lata 2010-2021”. Zadanie 1. Badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej
Zadanie współfinansowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Raport: Wykorzystanie przez pracowników bibliotek publicznych oferty SBP w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, wydawnictw tradycyjnych i dostępnych w Internecie oraz platformy cyfrowej

Od października do końca grudnia 2010 r. na zlecenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które realizuje projekt w ramach „Strategii SBP na lata 2010-2021” współfinansowany przez FRSI, przeprowadzono badania ankietowe wśród osób zatrudnionych w bibliotekach publicznych w trzech województwach. Sondaż miał na celu zbadanie wykorzystania zróżnicowanej oferty Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich skierowanej do bibliotekarzy: różnych form doskonalenia zawodowego i szkoleń, czasopism i wydawnictw zwartych oraz strony internetowej Stowarzyszenia . Ponadto dążono do poznania opinii i ocen respondentów na temat tej oferty oraz zapotrzebowania na nią.

Cele szczegółowe badania to:

  • poznanie potrzeb bibliotekarzy w zakresie kształcenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, preferowanych form doskonalenia (publikacje, warsztaty, konferencje),
  • poznanie opinii na temat dotychczasowych propozycji SBP w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego skierowanych do bibliotekarzy,
  • określenie oczekiwań bibliotekarzy formułowanych w odniesieniu do SBP,
  • określenie preferowanych form współpracy między bibliotekarzami a SBP w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego.
     

Pobierz raport: Wykorzystanie przez pracowników bibliotek publicznych oferty SBP w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, wydawnictw tradycyjnych i dostępnych w Internecie oraz platformy cyfrowej
Załącznik 1: Kwestionariusz ankiety
Załącznik 2: Zestawienie zbiorcze – tematyka kursów, w których respondenci brali udział
Załącznik 3: Zestawienie zbiorcze do pytania 3 z części III.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP