Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji | Konferencja | 24-25 listopada 2022 | Kraków

Data dodania: 06.10.2022

Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji | Konferencja | 24-25 listopada 2022 | Kraków

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Komisja Prasoznawcza Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji”, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna debata na temat obecnej sytuacji mediów o tradycyjnym rodowodzie (prasa i książka) wśród współczesnych środków masowego przekazu w dobie rewolucji technologicznej. Podczas obrad zostaną zaprezentowane kierunki i wyniki badań w zakresie koegzystencji/konkurencji tych mediów w perspektywie historycznej, a także wpływ na nie współczesnych przemian komunikacyjno-informacyjnych. Analizie i ocenie
poddane będą ponadto badania nad użytkownikiem tradycyjnym i konwergentnym.

Konferencja ma charakter jubileuszowy. W 2023 roku przypadnie bowiem 50. rocznica powołania w strukturach Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk Komisji Prasoznawczej, która stała się częścią Wydziału I – Nauk Społecznych. Jubileusz ten zbiegnie się również z 25-leciem istnienia „Rocznika Historii Prasy Polskiej”, wydawanego przez PAN oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Organizacja
międzynarodowej konferencji jest doskonałą okazją do uczczenia tych wydarzeń.

Organizatorzy zachęcają do przesyłania propozycji referatów z następujących zakresów tematycznych:

  • przeobrażenia rynku prasy i książki w wymiarze ilościowym i jakościowym jako przejaw konkurencyjności w perspektywie historycznej i współcześnie – w Polsce i na świecie;
  • strategie wydawców prasowych oraz wydawców książki w perspektywie historycznej oraz współcześnie – Polska i inne kraje;
  • konkurencja intermedialna i intramedialna – książka – prasa – nowe technologie;
  • narzędzia promocji oraz dystrybucji prasy i książki (działania marketingowe) w rywalizacji o odbiorcę / użytkownika treści jako element i wyznacznik konkurencyjności rynkowej (perspektywa historyczna i współczesność; Polska, zagranica);
  • nowe strategie komunikacyjne z czytelnikami oraz użytkownikami treści realizowane przez wydawców prasowych oraz wydawców książki (perspektywa historyczna; współczesność; Polska, inne kraje).

Zgłoszenia referatów oraz uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do 15 października 2022 r. za pośrednictwem strony https://inoi.up.krakow.pl/prasa-vs-ksiazka/.

Celem utrzymania międzynarodowego charakteru konferencji oraz wysokiego poziomu obrad, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru przesłanych zgłoszeń wystąpień.

Serdecznie zapraszamy do Krakowa!


Komitet Organizacyjny Konferencji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP