Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY

Data dodania: 01.06.2011

Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY

Polska Sekcja IBBY corocznie przyznaje nagrody za najlepsze polskie książki, ukazujące się na rynku księgarskim. W konkursie „Książka Roku” wyróżniani są autorzy tekstów i twórcy ilustracji, jak również osoby fizyczne lub prawne, zasłużone w dziedzinie upowszechniania czytelnictwa, działające w bibliotekach, mediach i na uczelniach. Jurorami w konkursie sa profesjonalni krytycy literaccy, często pracujący naukowo na wyższych uczelniach. Projekt ma zasięg ogólnopolski (wyniki konkursu stanowią jedną z najważniejszych wskazówek przy zakupie nowości bibliotecznych) i międzynarodowy. Wyniki konkursu są podstawą scenariuszy promocji polskiej książki dla dzieci, w tym: w cyklu rocznym na międzynarodowych targach książki oraz okazjonalne ekspozycje polskiej książki organizowane przez MSZ i IK.


Zgłoszenia do nagrody przyjmowane będę od każdego zainteresowanego konkursem nieodpłatnie wraz z trzema egzemplarzami książki dla każdej kategorii do dnia 30 października z danymi zgłaszającego (nazwisko, adres, telefon) na załączonym formularzu, pod adresem: redakcja „Nowe Książki”, p. Irena Janowska-Woźniak, ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Książka Roku IBBY”.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP