Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

CBW w Warszawie | Oferta pracy

Data dodania: 24.10.2022

CBW w Warszawie | Oferta pracy

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko starszego kustosza w Ośrodku Informacji Naukowej. Termin składania ofert mija 18 listopada br. Planowane zatrudnienie 1 stycznia 2023 roku, pełny etat z obowiązującym trzymiesięcznym okresem próbnym.

Podstawowy zakres zadań na stanowisku:

  • Opracowywanie tekstów historyczno-edukacyjnych na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę, w tym wystaw i konferencji;
  • Opracowywanie i udzielanie bieżącej informacji katalogowej, bibliograficznej i faktograficznej użytkownikom wojskowym i cywilnym na miejscu, telefonicznie i korespondencyjnie w zakresie specjalizacji Biblioteki, korzystając ze źródeł miejscowych oraz zasobów internetowych;
  • Sporządzanie zestawień bibliograficznych (kwerend) zgodnie ze specjalizacją Biblioteki;
  • Organizowanie przedsięwzięć naukowych o charakterze zbiorowym, np. konferencji, warsztatów z zakresu informacji naukowej, wystaw;
  • Szkolenie użytkowników biblioteki w zakresie korzystania z baz danych i Internetu.

Szczegółowe informacje - https://cbw.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2-starszy-kustosz-w-osrodku-informacji-naukowej/


Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP