Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

42. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP | Relacja

Data dodania: 26.10.2022

 42. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP | Relacja

42.Spotkanie Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej ZG SBP odbyło się 19 października 2022 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 39 bibliotekarzy, którzy reprezentowali Bibliotekę Narodową, biblioteki publiczne, pedagogiczne, naukowe.

Zebrani omawiali rolę Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej w rozwoju systemu bibliografii w Polsce. Przedstawiony rys historyczny Grupy Roboczej (lata 1978-1989) i Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej (od 1994 r.) pozwolił na ocenę i podsumowanie działań oraz przypomnienie zasług tych gremiów dla rozwoju sieci bibliografii regionalnej w Polsce. Referat „Tematyka bibliografii regionalnej i zasobów regionalnych na podstawie piśmiennictwa – wkład Zespołu” wykazał, że Zespół i jego działania są swego rodzaju sejsmografem zmian zachodzących w bibliotekarstwie. Na spotkaniach Zespołu zawsze poruszano aktualne, istotne zagadnienia, kwestie unowocześniania działań, usprawnienia metod, wskazywano „nowinki”, które należy wykorzystać w pracach bibliografów. Osiągnięciem Zespołu są dwie instrukcje, dotyczące adaptacji formatów MARC BN (1999) i MARC21 (2003) dla potrzeb bibliografii regionalnej, które przyczyniły się w znaczący sposób do wdrożenia automatyzacji do prac bibliograficznych w poszczególnych ośrodkach.

Zarówno sprawozdania ze spotkań Zespołu, jak i najciekawsze referaty były systematycznie publikowane na łamach fachowych czasopism, takich jak, np.: „Bibliotekarz”, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, „Nowa Biblioteka”. Ukazywały się też numery czasopism w całości poświęcone bibliografii regionalnej: „Notes Biblioteczny” (2006, nr 2; Kraków), wkładka tematyczna do „Bibliotekarza” (2014), „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” (w druku). Promocji i popularyzacji bibliografii regionalnej oraz dokumentowaniu prac Zespołu służyły wystąpienia jego członków na konferencjach zagadnieniowych, np. na konferencjach poświęconych automatyzacji bibliotek publicznych. Podkreślono, że Spotkania Zespołu mają charakter otwarty i stanowią forum wymiany myśli i zacieśniania kontaktów między bibliotekami różnych typów – bowiem członkami Zespołu są przedstawiciele bibliotek publicznych, pedagogicznych i naukowych.

Zagadnienia bibliografii regionalnych w innych krajach i ich miejsce w systemie bibliografii krajowej to temat powracający na Spotkaniach Zespołu. Tym razem zebrani rozpatrywali funkcjonowanie bibliografii regionalnej w Niemczech. Porównywano metodyczne założenia „Bibliografii Pomorza Zachodniego”, tworzonej przez szczecińską Książnicę Pomorską, z niemieckimi bibliografiami regionalnymi, opracowywanymi w Meklemburgii: Meklemburgische Bibliographie, Meklemburg – Vorpommersche Bibliographie, Landesbibliographie Mecklenburg-Vorpommern.

Uczestnicy Spotkania mieli też możliwość zwiedzić zmodernizowane czytelnie i otwartą przestrzeń dla czytelników Biblioteki Narodowej.

W drugiej części Spotkania dokonano podsumowania działalności Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kadencji 2017-2021 oraz wybrano Zarząd na lata 2021-2025. W najbliższych latach Zarząd będzie pracował w składzie: Marzena Przybysz (Biblioteka Narodowa w Warszawie) - przewodnicząca, Sylwia Wesołowska  (Książnica   Pomorska im. Stanisława Staszica  w   Szczecinie)  - wiceprzewodnicząca,   Anna  Urbaniak   (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida  w   Zielonej   Górze) -  sekretarz,   Anita Tomanek (Biblioteka Śląska w Katowicach) - członek Zarządu.

W trakcie dyskusji zgłoszono propozycje działań na rozpoczynającą się kadencję w kontekście dokumentów przyjętych na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP 4 czerwca 2022 r., tj. Programu działania SBP na lata 2021-2025 i Strategii SBP na lata 2021-2029. Sformułowano następujące postulaty:

  • promowanie bibliografii regionalnej poprzez publikowanie artykułów, referatów;
  • czynne uczestnictwo członków Zespołu w konferencjach tematycznych, sesjach naukowych, spotkaniach bibliografów;
  • działalność ekspercka członków Zespołu;
  • opracowanie publikacji jubileuszowej wraz z bibliografią podmiotowo-przedmiotową Zespołu;
  • uczestnictwo w projekcie, zainicjowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, a dotyczącym zebrania, zdigitalizowania i umieszczenia na jednej platformie pocztówek odnoszących się do wsi i rolnictwa. 

>> Galeria zdjęć

Udostępnione prezentacje:


Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP