Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Twoja Szansa – Twój Sukces | Projekt MBP w Żorach dla cudzoziemców

Data dodania: 07.11.2022

Twoja Szansa – Twój Sukces | Projekt MBP w Żorach dla cudzoziemców

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach otrzymała dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej na projekt Twoja Szansa – Twój Sukces. Celem projektu skierowanego do cudzoziemców jest podniesienie poziomu rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych, a także kompetencji społecznych jego uczestników.

Na bezpłatne wsparcie edukacyjne uczestników składają się 4 komponenty:

1) Wiedza o Polsce – symbole Polski, przegląd historii, położenie geograficzne, przynależność do organizacji międzynarodowych, polskie tradycje i kultura, system polityczny, kultura, informacje o języku polskim i jego miejsce w świecie języków.
Całość: 18 godzin zegarowych

2) Instytucje w Polsce – korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce, takich jak np. służba zdrowia, urząd pracy, przedszkole i żłobek, szkoła, korespondencja urzędowa i wypełnianie formularzy urzędowych, sprawy zatrudnienia, podatkowe, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna, urząd stanu cywilnego, urząd ds. cudzoziemców, urząd gminy.
Całość: 18 godzin zegarowych

3) Transport i komunikacja – Warsztaty „Jak dojadę?” – wyszukiwanie informacji w serwisach internetowych, planowanie podróży,
korzystanie z aplikacji tematycznych – 2 godziny
Całość: 3 godziny zegarowe

4) Podstawy poszukiwania pracy w Polsce – pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę oraz poruszanie się po portalach typu www.pracuj.pl i www.mojeportfolio.pl, etapy procesu rekrutacji, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie profilu zawodowego i mocnych stron, umiejętności miękkie (np. komunikacja, asertywność, prezentacja.
Całość: 21 godzin zegarowych

Poszczególnym komponentom będzie towarzyszyć nauka języka.

Grant realizowany jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 436.703,40 złotych.

>> Więcej informacji


MBP w Żorach


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP