Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki (3) | Konferencja

Data dodania: 06.12.2022

Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki (3) | Konferencja

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki (3), która  odbędzie się w dniach 29-30 maja 2023 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydarzenie odbywa się pod patronatem medialnym "Bibliotekarza".

Opis merytoryczny, cel, proponowany program

W dniach 24-25.04. W 2017 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”. Organizatorem konferencji był Zakład Informacji Naukowej, będący wówczas częścią składową Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Rok wcześniej Zdzisław Gębołyś opublikował przekład „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga, jednorazowe i wyjątkowe w swoim rodzaju dzieło z uniwersalnym przesłaniem, wykraczające nie tylko poza „ściany” bibliotek, ale także poza ramy zawodu bibliotekarskiego.

Konferencja przyniosła spory sukces. Widać to było w licznym udziale gości z całej Polski i z zagranicy, w pozytywnych echach w prasie fachowej, a przede wszystkim w formułowanych w trakcie konferencji oczekiwaniach nadania temu zdarzeniu cyklicznej formy, a przynajmniej określenia bliskiego czasu kontynuacji konferencji. Zachęceni tym pozytywnym odbiorem, jednocześnie przekonani o potrzebie jak najszerszej rozmowy i wymiany poglądów oraz refleksji naukowej, a także przekonani o interdyscyplinarnym charakterze tego dyskursu, zorganizowaliśmy drugą edycję tej konferencji w 2019 roku. Tym razem konferencja spotkała się z jeszcze większym odzewem. Pokłosiem obu konferencji są opublikowane tomy pt. „Wokół Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga” (Bydgoszcz 2019; Bydgoszcz 2021).

Chcielibyśmy kontynuować dyskusję na temat potrzeb współczesnych bibliotek, oczekiwań użytkowników biblioteki, problemów związanych z jej funkcjonowaniem, wychodząc od syntetycznych przemyśleń Paula Ladewiga. Chcielibyśmy porozmawiać o przyszłości bibliotek, o wyzwaniach wynikających ze zmian technologicznych i kulturowych w otaczającym środowisku. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować trzecią edycję tej konferencji w końcu maja 2023 roku.

Rodzaj imprezy

Ogólnopolska, krajowa z udziałem gości zagranicznych

Cele konferencji

Konferencja zakłada kilka celów.

 • popularyzacja bibliotekarza Paula Ladewiga, przypomnienie „Katechizmu biblioteki” i jego autora – bibliotekarza i organizatora bibliotek publicznych, nauczyciela bibliotekarzy w jednej osobie, orędownika biblioteki publicznej jako instytucji z nieograniczonym dostępem dla społeczeństwa.
 • poprzez konferencję chcemy zainicjować dyskusję o aktualności wielowymiarowych i wielowątkowych refleksji P. Ladewiga na temat roli bibliotek i bibliotekarza w społeczeństwie.
 • intencją organizatorów jest interdyscyplinarność, czyli chcielibyśmy skierować ich do przedstawicieli wszystkich nauk, chcących poznać problemy poruszane przez Ladewiga. Chcielibyśmy poznać opinie naukowców, dla których biblioteka jest instytucją naukową, dla których biblioteka stanowi warsztat pracy i nie jest i nie może być im obojętna. Zaproszenie skierowane jest do osób z kraju i zagranicy, bibliotekarzy oraz wszystkich osób prowadzących badania naukowe z zakresu bibliologii i informatologii oraz osób korzystających na co dzień z bibliotek, w szczególności do ludzi nauki. Zapraszamy do składania propozycji wystąpień.

Przytaczamy jeszcze kilka przemyśleń Paula Ladewiga, które mogą stać się inspiracją dla autorów wystąpień podczas konferencji.

Myśli Paula Ladewiga

Narzędzie oświaty. Książka współczesna jest w szerszym znaczeniu, niż kiedykolwiek przedtem, narzędziem upowszechniania oświaty. Jest zgoła podstawą postępu ekonomicznego, powodowanego przez wiedzę i kulturę.

Pierwszoplanowym zadaniem współczesnej biblioteki jest podniesienie przeciętnego poziomu wykształcenia narodu.

Stara biblioteka spogląda wstecz, twarz nowej jest skierowana do przodu.

Pożytek. Okoliczności i poglądy etyczne nie przekonują dziś nikogo o pożytku z biblioteki. Tylko wyniki.

Dobre książki muszą być tak samo dostępne jak złe.

Biblioteka góruje nad wszystkim, także nad sztuką, ponieważ uczy używać całości życia.

Sukces w przyszłości. Siejemy, czego nie zbieramy, zbieramy, czego nie zasialiśmy – uwaga ta powinna dotyczyć każdej biblioteki.

Pojęcie „kara” powinno być usunięte ze statutu biblioteki.

Cnota gospodyni domowej. Bibliotekarz jest jak dobra gospodyni domowa. Jego praca nie jest widoczna, widoczny jest jedynie sukces w zakresie porządku i działania.

Pomieszczenia robocze. Czytelnia powinna wzbudzać uczucie domowej przytulności, a nie katedralne dreszcze.

Kwestia kobieca. Kwestia kobieca w bibliotece jest zbędna. Kto wykonuje zawód, powinien móc działać. Bez przywilejów

Rewolucja. Rewolucjonista w bibliotece, który wszystko musi radykalnie zmienić i wszystko lepiej wie niż inni, którzy już przed nim myśleli [o tym – Z.G.], jest z reguły kimś, kto niczego nie wie i niczego nie umie.

Czy zgadzacie się państwo z tymi stwierdzeniami? Czy uważacie, że są one aktualne, a może „trącą myszką”? Cytaty pochodzące z „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga wydanego przed ponad 100 laty mogą być okazją do przemyśleń oraz pretekstem do szerszych rozważań. Z całą pewnością zasługują na zorganizowanie konferencji naukowej.

Program

Wstępnie proponujemy  grupy tematyczne skupione wokół obszarów działalności Paula Ladewiga z jednej strony i głównych problemów poruszonych w jego dziele „Katechizm biblioteki”

 1. Biblioteki – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 2. Archiwa
 3. Prasa
 4. Rynek wydawniczy
 5. Historia Kościoła
 6. Literatura niemiecka
 7. Przemysł

W zamyśle organizatorów konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, to znaczy kierujemy ją do przedstawicieli wszystkich nauk, chcąc poznać opinię na temat problemów poruszanych przez Ladewiga, widzianych oczami naukowców dla których biblioteka stanowi margines działalności badawczej, a którym biblioteka jako warsztat pracy nie jest i nie może być obojętna. Zaproszenie kierujemy do osób z kraju i zagranicy, bibliotekarzy i tych wszystkich ludzi książki, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie bibliologii i informatologii oraz tych, którzy korzystają na co dzień z bibliotek, w szczególności do ludzi nauki.

Skład Komitetu organizacyjnego i naukowego

Komitet organizacyjny

 1. dr hab. Zdzisław Gębołyś (sekretarz naukowy)
 2. dr Katarzyna Wodniak
 3. studenci

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Albert S. Kotowski (UKW Bydgoszcz)

Prof. dr hab. Ewa Głowacka (UMK Toruń)

dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Artur Jazdon (UAM Poznań)

dr hab. Zdzisław Gębołyś (UKW Bydgoszcz)

Prof. dr hab. Jadwiga Kasperek-Woźniak (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW Bydgoszcz)

dr hab. Henryka Ilgiewicz (Instytut Kultury, Filozofii i Sztuki w Wilnie)

dr Aldona Chlewicka (Dyrektor Biblioteki UKW w Bydgoszczy)

dr hab. Arkadiusz Pulikowski (Uniwersytet Śląski)

Organizatorzy

Instytut Filozofii UKW

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Miejsce konferencji

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Szymanowskiego 2, Bydgoszcz

Zakwaterowanie: hotele w Bydgoszczy wskazane przez organizatora lub wybrane samodzielnie przez pracowników. Przewidywane imprezy towarzyszące: uroczysta kolacja; wystawa i sprzedaż książek Wydawnictwa UKW oraz innych wydawnictw, które przyjmą zaproszenie do sponsorowania konferencji; zwiedzanie Biblioteki UKW

Czas trwania konferencji:

29.05.2023: 9-22,00

30.05.2023 – 10-20.00

Wysokość opłaty konferencyjnej wpisowe (osobno) + wyżywienie i  zakwaterowanie

 1. udział stacjonarny: 550 PL
 2. udział stacjonarny dla doktorantów: 400 PLN
 3. dla uczestników w trybie online: 250 PLN (udział czynny); 200 PLN (udział bierny),

Adresy internetowe konferencji

 1. strona internetowa (w budowie)

         http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/

 1. konto pocztowe konferencji (aktywne)

         ladewig23@ukw.edu.pl

 


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP