Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Nauczyciele bibliotekarze w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym przez SBP

Data dodania: 07.12.2022

Nauczyciele bibliotekarze w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym przez SBP

W odpowiedzi na pismo skierowane do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez dr Barbarę Budyńską przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w sprawie interpretacji istniejących przepisów dotyczących dofinansowania uczestnictwa nauczycieli bibliotekarzy w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym przez SBP otrzymaliśmy następujące uzasadnienie.

Tekst uzasadnienia (PDF)

Poniżej zamieszczamy jego fragment:

(...) W opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy, uczestniczących w formach doskonalenia organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich może być dofinansowywane przez organy prowadzące szkoły/placówki ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. (...)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP