Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

V Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" - relacja

Data dodania: 02.06.2011

V Bałtycka Konferencja

W dniach 14-15 kwietnia 2011 odbyła się V Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Nowoczesne koncepcje organizacji bibliotek”. Konferencja została zorganizowana przy współpracy Biblioteki Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, Komisji Zarządzania i Marketingu SBP, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Miejskiej Biblioteka Publiczna w Gdyni. Na spotkanie przybyło około 70 pracowników naukowych oraz bibliotekarze wszystkich typów bibliotek. Celem spotkania było zapoznanie się z doświadczeniami i opiniami innych bibliotekarzy na temat metod zarządzania, koncepcji organizacji bibliotek, stylów kierowania personelem, wprowadzania innowacji.

Sześć sesji tematycznych zawierało wystąpienia 29 prelegentów. Pierwsza z nich została poświęcona komunikacji w bibliotece. Omówiono narzędzia i metody budowania relacji między przełożonymi a pracownikami, a także między bibliotekarzami a czytelnikami.
Druga sesja dotyczyła zagadnień związanych z promocją biblioteki. Autorzy wystąpień przedstawiali swoje własne doświadczenia i przykłady działań promocyjnych, jakie prowadzone są w ich bibliotekach.

Trzecia sesja dotyczyła ważnego w dzisiejszych czasach tematu nowych mediów i ich roli w działalności bibliotek. Prelegenci przedstawili zagadnienia związane z Web 2.0, e-learningiem, serwisami społecznościowymi. Czwarta sesja, zamykająca pierwszy dzień obrad, dotyczyła spraw związanych z organizacją bibliotek, koncepcji biblioteki jako organizacji uczącej się, konieczności dostosowania działalności biblioteki do zmieniających się oczekiwań czytelników.

Piąta sesja, otwierająca drugi dzień obrad, dotyczyła zarządzania biblioteką. Prelegenci przedstawili metody zarządzania pracownikami, systemy oceny pracowniczej, style kierowania personelem, czynniki poprawiające funkcjonowanie bibliotek. Sesja szósta nie była sensu stricto sesją tematyczną, ponieważ w jej trakcie odbyło się szkolenie Kursy e-learningowe jako nowoczesna forma zdobywania i przekazywania wiedzy przez bibliotekarzy. Poprowadzili je Jadwiga Pawluk i Mateusz Paradowski. Ostatnia sesja dotyczyła roli biblioteki w społeczeństwie. Prelegenci skupili się na miejscu, jakie zajmują w przestrzeni publicznej biblioteki, jaką pełnią rolę w edukowaniu społeczeństwa.

Organizatorzy zadbali również o atrakcje kulturalne. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę „Drogi do Wolności”, która ilustruje historię Solidarności w Polsce i przebieg transformacji ustrojowej w krajach byłego bloku wschodniego. Drugiego dnia przed rozpoczęciem obrad można było wybrać się na „Spacer po tajemniczych zakątkach Gdańska” w towarzystwie przewodników. Kolejna edycja Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” spotkała się z zainteresowaniem środowiska i stała się ponownie miejscem dyskusji, rozważań i polemik. Liczne wystąpienia wygłoszone w czasie konferencji zostaną wydane w tomie pokonferencyjnym.

oprac. Katarzyna Kant


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP