Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Z żałobnej karty: Andrzej Ziemiński (14.10.1951-30.09.2022) - wieloletni Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Data dodania: 28.12.2022

Z żałobnej karty: Andrzej Ziemiński (14.10.1951-30.09.2022) - wieloletni Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

30 września 2022 zmarł Andrzej Ziemiński wieloletni Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ziemiński.

Andrzej Ziemiński przez całe życie zawodowe był związany ze sferą kultury koszalińskiej. W latach 1976-1984 zatrudniony w Muzeum Okręgowym w Koszalinie jako kierownik Działu Oświatowego, zajmował się organizowaniem wystaw i prowadził lekcje muzealne dla szkół. Przez następne 9 lat był naczelnikiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Koszalinie, nadzorując m.in. działalność bibliotek w mieście.

Od 1994 r. był dyrektorem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (do 1999 r. o statusie biblioteki wojewódzkiej). Obecny kształt KBP zawdzięczamy dyrektorowi Andrzejowi Ziemińskiemu. Za jego sprawą nastąpiło skomputeryzowanie biblioteki, najpierw w systemie MAK, później Aleph, udostępniono zbiory w formie elektronicznej, postawiono na różnorodne formy książki, w tym e-booki i audiobooki, zdigitalizowano szczególnie cenne dokumenty regionalne, prasę codzienną, wydawnictwa własne.

Dzięki zabiegom Andrzej Ziemińskiego, znacznej polepszaniu uległy standardy wyposażenia bibliotek, poprawiła się również baza lokalowa filii bibliotecznych oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Bogata i różnorodna oferta biblioteki dla czytelników promowana przez dyrektora Ziemińskiego, zaowocowała bardzo pozytywnym wizerunkiem biblioteki w środowisku lokalnym oraz w środkach masowego przekazu.

Dyrektor Andrzej Ziemiński zrobił wiele dla rozwoju bibliotek gminnych powiatu koszalińskiego, poprzez wspieranie ich zrównoważonego rozwoju i ochronę przed zakusami likwidacyjnymi. Był nieprzejednanym obrońcą dobrostanu bibliotek, także w byłym województwie koszalińskim.

Andrzej Ziemiński był aktywnym działaczem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: członkiem Zarządu Głównego w Warszawie, wiceprzewodniczącym Zarządu Okręgu w Szczecinie, także członkiem założycielem Polskiego Związku Bibliotek, wprowadził koszalińską bibliotekę do Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek.

Za pracę na niwie kultury i społeczną został odznaczony między innymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony działacz kultury, Odznaką Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego, Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Odznaką honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, Odznaką "Za Zasługi dla Powiatu Koszalińskiego".

Odszedł na emeryturę w 2018 roku.

Andrzej Ziemiński jako człowiek, był pełen humoru, radości życia i energii, którą zarażał wielu. Jako Dyrektor, zawsze na stanowisku, prawdziwy gospodarz, który czuł, że Biblioteka jest jego domem, o który należy dbać. Dyrektor Ziemiński, szanował pracę bibliotekarzy i podzielał wizję misji, jaką nasze instytucje pełnią w społecznościach lokalnych. Kochał Koszalin, ale jednocześnie jego pasją były podróże i poznawanie innych kultur. Pozostawał człowiekiem otwartym na inność i wspierającym osoby dyskryminowane. 

 

Oprac.: Beata Sawa Jovanoska / Koło 1 Koszalin OK SBP

Fot.: BP Koszalin.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP