Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

10 rocznica śmierci Edwarda Janusza Kossutha

Data dodania: 20.01.2023

10 rocznica śmierci Edwarda Janusza Kossutha

20 stycznia 2023 roku mija 10 rocznica śmierci Edwarda Janusza Kossutha (1924-2013), starszego kustosza dyplomowanego, dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wcześniej wicedyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, bibliotekarza, dydaktyka, księgarza.

Studiował filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczęszczał na zajęcia profesora Jana Muszkowskiego, kierownika Katedry Bibliotekoznawstwa. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe w zakresie księgarstwa, m.in. jako kierownik Domu Książki oraz instruktor sieci księgarskiej.

Po ukończeniu studiów w 1952 roku otrzymał przydział pracy w Centralnym Instytucie Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Warszawie, gdzie został zatrudniony w Dziale Gromadzenia Dokumentacji. W latach 1959-1972 był wicedyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, a w latach 1973-1992 dyrektorem Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Był autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu dokumentacji, bibliotekarstwa, organizacji i wyposażenia bibliotek oraz informacji naukowej w bibliotekach szkół wyższych. W roku 1969 został delegowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki do Biblioteki Wyższej Szkoły Technicznej w Delft w celu zapoznania się z organizacją bibliotek naukowych w Holandii.

Wykładał na uczelniach, a także na kursach dla bibliotekarzy i dokumentalistów. Opracował skrypty i programy kursów dla Państwowego Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy.

W 1969 roku Komisja Egzaminacyjna dla Bibliotekarzy Dyplomowanych uznała jego dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny za równorzędny ze złożeniem egzaminu, co dało mu awans na kustosza dyplomowanego. W 1981 r. został starszym kustoszem dyplomowanym.

Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich: był zastępcą Sekretarza Generalnego (1957-1960), Sekretarzem Generalnym (1960-1963), a od 1964 roku Przewodniczącym Komisji Budownictwa i Wyposażenia Bibliotek SBP.

W latach 1956-1959 był członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Bibliotekarz”, a w latach 1959-1961 „Informatora Bibliotekarza i Księgarza”.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką SBP, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

E.D.

Zobacz też:
Cieszkowska-Gęczelewska Agnieszka: Edward Janusz Kossuth (1924-2013).W: Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy. Warszawa: SBP, 2015, s. 133-137 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 14).


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP