Polecamy

Odpowiedź MKiDN na Apel SBP

Data dodania: 25.01.2023

Odpowiedź MKiDN na Apel SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich otrzymało odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Apel o wyłączenie bibliotek publicznych z listy jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 37. ust. 3. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej.

Przypominamy, że ustawa nakłada na instytucje kultury zobowiązanie osiągnięcia w 2023 r. oszczędności 10% energii elektrycznej.

W Apelu SBP zwróciło uwagę, że w większości bibliotek „energia elektryczna wykorzystywana jest w zdecydowanej przewadze do oświetlania budynku, ewentualnie zapewnienia komfortu cieplnego (ogrzewanie, lub klimatyzacja)”, więc wymóg oszczędności spowoduje „drastyczne ograniczenie godzin otwarcia bibliotek, lub też zamykanie bibliotek”.

Niestety zgodnie z odpowiedzią MKiDN nie jest w stanie podjąć działań w kierunku wyłączenia bibliotek z obowiązków nakładanych przez ustawę.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią odpowiedzi i poniższymi fragmentami:

"W związku z obawami podmiotów sektora kultury związanymi z koniecznością wypełnienia obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wynikającego z Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpił do Minister Klimatu i Środowiska z prośbą o uwzględnienie w regulacjach specyficznej sytuacji tego sektora".

"Ze względu na fakt, że podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie regulacji związanych z wprowadzeniem wymogu oszczędzania energii w instytucjach publicznych jest MKiŚ [Ministerstwo Klimatu i Środowiska – przyp. red.], MKiDN nie może zainicjować działań legislacyjnych o treści zgodnej z Państwa oczekiwaniami".

Pełny tekst odpowiedzi na apel (pdf – 1,27 MB).

Treść apelu i uchwały podjętej na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2022 roku(pdf - 106 KB)

 

Apel w tej samej sprawie wystosowała także Krajowa Rada Biblioteczna na posiedzeniu 19 grudnia 2022 r.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP