Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

60 rocznica śmierci Stefana Vrtela-Wierczyńskiego

Data dodania: 03.02.2023

60 rocznica śmierci Stefana Vrtela-Wierczyńskiego

3 lutego 2023 r. minęła 60 rocznica śmierci Stefana Vrtela-Wierczyńskiego (1886-1963), wybitnego polskiego bibliotekarza i bibliografa, historyka literatury polskiej i słowiańskiej, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Karierę zawodową rozpoczął w Bibliotece Jagiellońskiej na przełomie 1919/1920 r., potem kontynuował ją w Bibliotece Uniwersytetu Lwowskiego (1920–1927). W l. 1927–1937 oraz 1947-1950 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W 1937 r. został powołany na dyrektora Biblioteki Narodowej i na tym stanowisku pracował do 1940 r., zajmował je także w l. 1945–1947. W l. 1952–1962 był twórcą i kierownikiem Katedry Literatur Zachodniosłowiańskich (później Literatur Słowiańskich).

Działalność naukowa Wierczyńskiego obejmowała bibliografię, bibliotekarstwo i historię literatury. Już w 1907 r. rozpoczął prace nad Bibliografią historii literatury. W 1923 r. wydał rozprawę: Bibliografia. Jej istota, przedmiot i początki, dzięki której uzyskał tytuł docenta i która stała się punktem wyjścia do opublikowanego w 1951 r., pogłębionego dzieła: Teoria bibliografii w zarysie. Jako dyrektor BN wznowił w 1946 r. prace nad Przewodnikiem Bibliograficznym, a w 1947 r. zainicjował bieżącą Bibliografię Zawartości Czasopism. Był też twórcą i pomysłodawcą Polskiej Bibliografii Literackiej, wydawanej pod jego kierunkiem od 1948 r. w strukturach Instytutu Badań Literackich w Poznaniu.

Ponadto prowadził aktywną działalność społeczną jako członek Związku Bibliotekarzy Polskich: w 1920 współtworzył Koło Lwowskie, a w 1928 r. zreorganizował Koło Poznańsko - Pomorskie ZBP, któremu przewodniczył do 1937 r. W 1928 r. wszedł do Rady ZBP, w 1932 r. został przewodniczącym Komisji Bibliotek Szkól Wyższych, wreszcie w l. 1933 -1939 pełnił funkcję przewodniczącego Rady ZBP. To za jego kadencji, zorganizowano w 1936 r. IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich połączony z 9. Sesją IFLA.

ESM

Zob. też:

Stefan Wierczyński-Vrtel (oprac. J. Formanowicz). W: Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa – Łódź, PWN, 1972, s.951- 962.
K. Remerowa: Teoria i praktyka bibliografii – Stefan Vrtel -Wierczyński. W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław, Ossolineum, 1974, s.310-328.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP