Polecamy

Dolnośląski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Data dodania: 03.06.2011

Dolnośląski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

11 maja 2011 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie odbyły się uroczyste obchody Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Honorowy Patronat nad obchodami objął Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński. Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu, Zarządy Oddziałów w Kłodzku, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie. Małgorzata Jędrzejowska-Skrzypczyk, Dyrektor Biura Poselskiego Moniki Wielichowskiej przekazała życzenia dla wszystkich bibliotekarzy w imieniu posłanki oraz w imieniu senatora Stanisława Jurcewicza.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych: Jacek Gawroński dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Tomasz Kiliński - Burmistrz Miasta Nowa Ruda, Andrzej Behan - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, Urszula Panterałka - Zastępca Wójta Gminy Kłodzko, Kaziemierz Pachura - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bardzie, Irena Styga - Pełnomocnik Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Mariusz Skrzypczyk - Dyrektor Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku, Leszek Wójcik - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej oraz Radni Miasta Nowa Ruda - Regina Wałęsa, Irena Caryk, Halina Gajcy, Piotr Postrożny, Jacek Cichański. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich reprezentowała Sylwia Błaszczyk.

Uroczystość wpisana została w trwający w dniach 8-15 maja 2011 r. VIII Tydzień Bibliotek. Hasło przewodnie tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam wchodzę” jest od wielu wielu lat mottem przewodnim działań wszystkich uhonorowanych bibliotekarzy. Święto bibliotekarzy jest okazją do uhonorowania ich odznaczeniami państwowymi, resortowymi, nagrodami i podziękowaniami. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Urszula Ubych, która kieruje Miejską Biblioteką Publiczną w Bielawie. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na współpracę ze środowiskiem. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy owocuje propagowaniem lokalnych wydawnictw, historii miasta i losów jego mieszkańców na spotkaniach z czytelnikami. Organizuje także kursy i szkolenia dla bibliotekarzy powiatu dzierżoniowskiego oraz wycieczki szkoleniowe do bibliotek dolnośląskich i czeskich. Od wielu lat jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Za swoje zasługi w 2002 r. została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury otrzymały:

 • Bożena Loc – bibliotekarz, animator kultury, pedagog, pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie. W pracy wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem, pomysłowością rozwiązań, dużą fachowością i wysokim poziomem etyki zawodowej. Cieszy się autorytetem wśród czytelników i uznaniem wśród bibliotekarzy. Motto jej działań to: “Praca z czytelnikiem to moja pasja”. Od pierwszych lat swojej pracy zawodowej jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Autorka publikacji pt. “Działalność Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kłodzku. Portret własny” wydanej w 2010 r. przez Wydawnictwo SBP.
 • Ewa Milińska – bibliotekarz z pasją, społecznik, kierownik Czytelni Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”. Pomysłodawczyni wielu imprez popularyzujących literaturę w różnych środowiskach. Autorka konkursu na wspomnienia. Wykreowała autorów wspomnień i opublikowała ich prace w „Zdążyć przed kalendarzem”. Aktywnie promuje bibliotekę w środkach masowego przekazu. Koordynatorka akcji pomocy Bibliotece w Radomierzycach zalanej podczas ubiegłorocznej powodzi.

Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymały:

 • Dorota Kucharska – pracuje w Filii nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie. Doskonale poznała środowisko, w którym działa biblioteka, obsługująca dzieci, młodzież i dorosłych. Wyspecjalizowała się w pracy z najmłodszymi czytelnikami. Z jej inicjatywy, dzieci mające trudne warunki w domu, mogą odrabiać zadania domowe w bibliotece. Korzystają wówczas z księgozbioru, Internetu i wiedzy bibliotekarza. Przygotowuje lalki i scenografię dla działającego przy Filii nr 1, od ponad 25. lat, teatrzyku „Błękitny Ptak”. Wykonanie kukiełek do wystawianych sztuk odbywa się po godzinach pracy, często w domu, kosztem czasu przeznaczonego rodzinie.
 • Jolanta Pawlak – pracuje w Fili nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Bielawie w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w organizowaniu Tygodnia Bibliotek, przygotowując w swoim dziale zajęcia dla przedszkolaków i uczniów. Nawiązała współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bielawie. „Świat emocji”, „Dzieciństwo- Młodość- Dorosłość” to cykle spotkań z wychowankami Ośrodka. Uczestnicy to młodzież niedostosowana społecznie w wieku 13-20 lat. W swojej pracy najbardziej lubi bezpośredni kontakt z czytelnikiem, kiedy może poznać jego indywidualne upodobania i polecić czy zaproponować odpowiednią lekturę.

Medalem „W dowód uznania” uhonorowano:

 • Filię w Brzeźnicy Biblioteki Publicznej w Bardzie, która obchodzi w bieżącym roku jubileusz 25-lecia istnienia. Od początku miała 1-osobowy personel w osobie Jadwigi Rogowskiej. Każda biblioteka swoim zespołem stoi. Tak jest też w Brzeźnicy. Filia biblioteczna w Brzeźnicy to ostatnie ogniwo infrastruktury wiejskiej, gdzie tli się życie kulturalne miejscowości. Oprócz powszechnie znanych form pracy z czytelnikiem inicjuje i rozwija własne rozwiązania przekształcając je w jednorazowe, albo cykliczne elementy pracy bibliotekarskiej. Coraz więcej uwagi poświęca ludziom starszym. Zapraszani są na wspominki, wspólne śpiewy, zbiorowe rozmowy o czytanych książkach. A wszystko przy domowym cieście i herbacie, czy kawie. Śmiało można powiedzieć, że biblioteka jest centrum życia wsi. Do szczególnych dokonań w tym zakresie trzeba zaliczyć uroczystość upamiętniającą powojenne osadnictwo w Brzeźnicy w 65 rocznicę zakończenia wojny. Jej plonem jest pamiątkowa tablica na budynku biblioteki (świetlicy), materiały pamiętnikarskie zebrane od pierwszych mieszkańców, teraz udostępniane w bibliotece, niektóre eksponaty z wystawy przekazane na stałe bibliotece, staną się podstawą przyszłej izby pamiątek we wsi.
 • Teresę Bernatowicz – pracuje w Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie. Od wielu lat świadczy usługi biblioteczne najwyższej jakości z jednakową sumiennością na rzecz każdego użytkownika, rozbudza aktywność zawodową, podnosi prestiż naszego zawodu, aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i informacji w swoim środowisku, kształtuje pozytywny wizerunek swojego zawodu poprzez bardzo dobry kontakt z użytkownikami biblioteki, przez wszystkie swojej pracy zawodowej kieruje się dobrze rozumianymi zasadami solidarności zawodowej. Jest inicjatorką spotkań autorskich oraz wystaw, cechuje ją duża fachowość i wysoki poziom etyki zawodowej.
 • Elżbietę Fiałkowską – pracuje w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Ząbkowicach Śląskich. Z tradycji rodzinnych – nauczycielka, w latach 1992-1994 pracowała jako nauczyciel polonijny w Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze na Łotwie, gdzie wspomagała miejscową kadrę w tworzeniu biblioteki szkolnej. Sama mówi o sobie: „najbardziej cieszy mnie kontakt z młodzieżą, możliwość kontaktu indywidualnego z czytelnikiem, obserwacja rozwoju kreatywności młodych ludzi, ich otwieranie się na świat oraz dojrzewanie do świadomych wyborów”. W celu doskonalenia, wzbogacania metod i warsztatu pracy wdrożyła autorski program z zakresu biblioterapii w z zastosowaniem bajek moralizatorskich.
 • Marię Mazur – pracuje w Filii Bibliotecznej w Doboszowicach Gminnego Centrum Kultury – Biblioteki Publicznej w Kamieńcu Ząbkowickim. Przez całe życie zawodowe dała się poznać jako osoba uczciwa, sumienna i koleżeńska. Swoją postawą zjednała sobie wielu czytelników, którzy chętnie i często korzystali z usług placówki bibliotecznej. W stosunku do koleżanek bibliotekarek również odnosiła się z serdecznością, wykazując postawę empatii i chęci służenia pomocą. Poza pracami typowo bibliotecznymi prowadzi wszechstronną działalność kulturalno-oświatową. W ramach swojej pracy obsługuje także punkt biblioteczny w oddalonych Chałupkach. Systematycznie wymienia książki i czuwa na prawidłowym funkcjonowaniem punktu. Znając potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych dostarcza im książki do domu. Od początku pracy zawodowej jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Annę Nowak - kieruje Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Szczytna. Od początku swojej pracy zawodowej jest też członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jest autorką nowatorskich programów edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od 14 lat realizuje program edukacji czytelniczej dzieci i rodziców pn. „Maluch w bibliotece”. Posiada znakomite umiejętności organizacyjne, które ujawniły się w rozwijaniu działalności na rzecz społeczności lokalnej. Od kilku lat współpracuje z Fundacją „ABC XXI” i rozpropagowała tę akcję w całym powiecie kłodzkim. Podobnie od początku zainicjowania uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Czytelmania”, w „Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom”. Pierwsza w powiecie kłodzkim włączyła się w organizowaną przez czeskich bibliotekarzy „Noc z Andersenem”. Dzięki jej zaangażowaniu od 1.01.2004 r. Biblioteka w Szczytnej została odłączona od Miejskiego Ośrodka Kultury i stała się samodzielną instytucją kultury. Od trzech lat wdraża w bibliotece program „Senior w Bibliotece”. W ramach tego programu prowadzi kursy komputerowe, organizuje wystawy, warsztaty, stworzyła Biblioteczkę Książek Mówionych.
 • Wiolettę Paszkowską – pracuje w Bibliotece Zakładowej „Legrand Polska” w Ząbkowicach Śląskich. Praca w różnych typach bibliotek (publiczna, pedagogiczna, obecnie zakładowa) oraz w różnych działach (oddział dla dzieci, dział opracowania, wypożyczalnia dla dorosłych) zawsze była satysfakcjonująca oraz pozwalała na zaangażowanie w sprawy biblioteki. Podstawowym założeniem w pracy zawodowej jest przesłanka, że czytelnik jest najważniejszy, a bibliotekarz i biblioteka powinny mu służyć pomocą. Zwolenniczka idei biblioteki jako centrum informacji. W pracy z czytelnikami zawsze doskonale zorientowana w potrzebach swoich czytelników i starająca się na nie odpowiedzieć. Satysfakcję z pracy czerpie z zadowolenia czytelników. Od kilku lat, jako pracownik biblioteki zakładowej stara się zmodernizować tę bibliotekę oraz zinformatyzować jej zbiory. W warstwie wizualnej już doskonale widać efekty jej wysiłków. Biblioteka zakładowa ma jeden z ładniejszych lokali bibliotecznych. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz lokalnego stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju bibliotekarstwa (Koło Przyjaciół Biblioteki Pedagogicznej” Libra”) oraz chętnie bierze udział we wszelkich inicjatywach mających na celu krzewienie kultury. Funkcję przewodniczącej koła SBP w Ząbkowicach objęła w trudnej sytuacji spadku chęci społecznego współdziałania.

Nagrodę Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Dolnośląski Bibliotekarz Roku otrzymała:

 • Jolanta Kużdżał - która kieruje Gminnym Centrum Kultury – Biblioteką Publiczną w Kamieńcu Ząbkowickim oraz 3 filiami bibliotecznymi: w Starczowie, Ożarach i Doboszowicach. Uczyniła podległą sobie instytucję prawdziwym centrum działań kulturotwórczych oraz upowszechniania czytelnictwa. Dzięki jej zaangażowaniu w pracę zawodową, pomimo trudnej sytuacji organizacyjnej (połączenie biblioteki z Gminnym Centrum Kultury), biblioteka zapewnia pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Pracownicy biblioteki, bardzo przyjaźnie nastawieni do użytkowników, organizują wypożyczanie na miejscu, w filiach oraz międzybiblioteczne; dostarczają książki do domów osób starszych i schorowanych. Szczególne miejsce w działaniach zajmuje praca z dziećmi i młodzieżą. Corocznie przygotowuje bogaty program imprez, konkursów, spotkań autorskich, zajęć plastycznych i literackich, aby w ten sposób wartościowo zagospodarować dzieciom i młodzieży czas wolny od nauki, np. w czasie wakacji i ferii. Dużym echem odbiła się w Kamieńcu w 2010 r. wizyta znanej i cenionej aktorki Emilii Krakowskiej. Okazją stało się święto babci i dziadka. Biblioteka w Kamieńcu Ząbkowickim w 2010 r. przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska. Jest długoletnim i należy do wyjątkowo aktywnych, zaangażowanych społecznie członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Działania, które podejmuje jako członek SBP przyczyniają się do integracji środowiska bibliotekarskiego powiatu ząbkowickiego oraz sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej. Jest laureatką nagrody Zarządu Oddziału Kłodzkiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Powiatowy Bibliotekarz Roku.

Nagrody specjalne wręczyli również dyrektorzy bibliotek. Andrzej Tyws, dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu wyróżnił:

 • Wioletę Matuszewską, kierowniczkę Działu Instrukcyjno Metodycznego, koordynatorkę wojewódzką sieci Dyskusyjnych Klubów Książki.
 • Iwonę Podlasińską z Działu Pracy z Dziećmi DBP, pomysłodawczynię i realizatorkę licznych imprez, które z pasją realizuje w DBP z myślą o wrocławskich maluchach.
 • Renatę Słonik, pracującą w Czytelni DBP, zaangażowaną w realizację bibliotecznych projektów o charakterze popularyzatorskim.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie Sławomir Drogoś przyznał awanse zawodowe na stanowisko starszego kustosza: Krystynie Karwowskiej, pracującej w czytelni oraz dziale gromadzenia, Krystynie Fecko – kierowniczce Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Bożenie Loc.

Uroczystość ubarwił koncert duetu gitarowego Agnieszki i Witolda Kozakowskich, który grał utwory kompozytorów francuskich i latynoskich. Spotkaniu towarzyszyła także wystawa zatytułowana „Biblioteki hrabstwa kłodzkiego”.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP