Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Marta Frączek - Lubelski Bibliotekarz Roku 2022

Dyrektor, Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach

wykształcenie: wyższe magisterskie
15 lat pracy w bibliotece


Zdjęcie Marty Frączek siedzącej po turecku pod kolorową ścianą. W ręku trzyma otwartą książkę i uśmiecha się.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Jednym z głównych celów, które przyświecały M. Frączek po objęciu funkcji dyrektora M-GBP w 2021 r. była modernizacja procesów bibliotecznych. Już w grudniu 2021 r., zainstalowano w Bibliotece internet światłowodowy, a od 3 stycznia 2022 r. uruchomiono obsługę czytelników w systemie bibliotecznym MAK+. W 2. poł. 2022 r. rozpoczęły się, zakończone sukcesem, prace nad wdrożeniem systemu Alma i wyszukiwarki Primo, co umożliwiło przystąpienie do projektu „e-usługa OMNIS”. Dzięki temu czytelnicy M-GBP uzyskali stały dostęp do katalogów wszystkich bibliotek uczestniczących ww. projekcie (m.in. BN i BJ). Od 4. kw. 2022 r., w M-GBP i jej 3 filiach działa zautomatyzowany, nowoczesny system biblioteczny.

Jednocześnie M. Frączek dbała o systematyczne gromadzenie nowych zbiorów, które dzięki przemyślanym zakupom i darom wzrosły w 2022 r. o 2196 egz.

Promowała też osiągnięcia G-MBP w lokalnej prasie, gdzie ukazywały artykuły i relacje oraz podczas spotkań czy konferencji. Pełniła ponadto funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Sanna, które działa przy G-MBP jako partner w realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej adresowanej do społeczności lokalnej.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

M. Frączek jest inicjatorką cyklicznych akcji promujących od lat czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży jak: „Mały Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków”, którego XII edycja odbyła się 12 maja 2022 r. pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, czy odbywające się od 2016 r. comiesięczne „Spotkania z książką w przedszkolu”.

Dzięki niej Biblioteka bierze udział w ogólnopolskich kampaniach czytelniczych: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Mała Książka Wielki Człowiek”, „Noc Bibliotek”, „Narodowe Czytanie” itp.

Ponadto w 2022 r. zorganizowała dwa bloki komputerowych zajęć dla dzieci: „Bezpieczne zachowanie w sieci, w życiu prywatnym, społecznym oraz w edukacji” i „Dziennikarstwo on-line” oraz przeprowadziła 6 lekcji bibliotecznych dla 195 uczniów pt. „W literackim świecie Marii Konopnickiej”. Do tej grupy odbiorców skierowana jest też oferta filmowa: „Małe kino w bibliotece” i „Lektury na ekranie” prezentujące bajki oraz lektury szkolne. W 2022 r. w 10 seansach uczestniczyło 237osób.

M-GBP bierze też udział w imprezach upamiętniających ważne wydarzenia lokalnej historii. 2.10.2022 r. współorganizowała obchody „80. Rocznicy Pacyfikacji Kalennego i Wiosek Leśnych”, w których wzięło udział ok. 300 osób (mieszkańcy oraz władze gminy, powiatu i województwa). Co roku organizuje też „Kaziki - święto patrona biblioteki”, imprezę poświęconą ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego

M. Frączak pełni funkcję przewodniczącej Koła Janowskiego SBP kolejną już kadencję. Dba też o doskonalenie zawodowe swoich pracowników i wraz z nimi aktywnie uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie i BN w Warszawie.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Dzięki współpracy z lokalnym regionalistą Markiem Mazurem powstał cykl artykułów „Z kart historii gminy Modliborzyce”, które opublikowano na stronie internetowej biblioteki. Kolejną akcję przeprowadzono pt.: „Drodzy Czytelnicy! Do Klawiatur! Jeśli przeczytałeś ciekawą książkę i chcesz ją polecić innym czytelnikom napisz/narysuj recenzję!”.

Za pomocą platformy ClickMeeting prowadzone były zajęcia komputerowe dla dzieci, zapoczątkowany został również cykl „Literacki kalendarz adwentowy” oraz „W grudniu po południu, czyli trochę inny kalendarz adwentowy” Eweliny Włodarczyk.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Największym osiągnięciem zawodowym M. Frączek jest otrzymanie XXIV Nagrody im. Anny Platto w 2018 r. Do jej sukcesów należy zaliczyć też efektywny udział w programach: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” oraz „Cyfrowe GOK-i”, dzięki czemu w l. 2020-2021 pozyskała dla M-GBP sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości ponad 48 tys. zł, oraz powierzenie jej funkcji dyrektora Biblioteki w 2021 r.

Cechy osobowościowe

M. Frączek to osoba odpowiedzialna, ambitna i kreatywna. Jest otwarta na wprowadzanie zmian i innowacji. Promuje bibliotekę jako nowoczesną instytucję kultury. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe, dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Cechuje ją empatia i wysoka kultura osobista. Ma zdolności organizacyjne, ceni pracę zespołową i potrafi zarządzać zespołem. Dba o dobre relacje z lokalnymi partnerami oraz władzami samorządowymi.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP