Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Irena Hanowska - Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2022

Kierownik Filii nr 12, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
 
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
40 lat pracy w bibliotece


Zdjęcie Ireny Hanowskiej przedstawia uśmiechnięta kobietę w średnim wieku w chabrowej marynarce na tle kolorowej ściany biblioteki.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Filia nr 12 prowadzi działalność dla osób niepełnosprawnych, dotkniętych wykluczeniem społecznym, chorych oraz seniorów. Szczególnie ważna jest tu aranżacja przestrzeni, aby każdy użytkownik czuł się komfortowo. Kandydatka dba o to od wielu lat. W 2022 r. dzięki niej powstał kącik relaksacyjny, gdzie na wygodnym fotelu, mając słuchawki podłączone do stacji CD, można słuchać nagrań muzycznych lub audiobooków.

I. Hanowska dba także o promocję imprez kulturalnych organizowanych w Filii, rozsyłając materiały informacyjne do lokalnych mediów. W 2022 r. udzieliła też kilkunastu wywiadów radiowych i telewizyjnych, w których prezentowała ofertę biblioteczną i zachęcała odbiorców do korzystania z niej.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2022 r. w BM im. J. Kasprowicza, placówkach opiekuńczych i w plenerze I. Hanowska zorganizowała 179 imprez kulturalnych, w których uczestniczyły 5794 osoby. Wśród różnorodnych form działalności znalazły się zajęcia literackie, plastyczne, językowe, krajoznawcze i biblioterapeutyczne, spotkania autorskie, koncerty, konkursy i wystawy dla różnych grup wiekowych (od dzieci młodszych do seniorów).

Szczególnym osiągnięciem była realizacja projektu „Piramida Aktywności” (dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Fundacji ORLEN), dzięki któremu seniorzy, osoby niepełnosprawne oraz wykluczeni społecznie przełamywali ograniczenia, uczestnicząc w rozmaitych zajęciach oraz w rajdzie rowerowym, którego celem było poznanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych.

W 2022 r., gromadząc i udostępniając zbiory oraz organizując imprezy odpowiadające potrzebom ww. osób I. Hanowska współpracowała z 13 placówkami opiekuńczymi, 11 instytucjami oświatowo-wychowawczymi i 6 organizacjami pożytku publicznego. W ramach realizowanego od wielu lat programu „Książka na życzenie” odwiedziła kilkadziesiąt razy osoby obłożnie chore w mieszkaniach, bądź w placówkach opiekuńczych, nie tylko przynosząc książki i materiały biblioteczne w ramach obowiązków służbowych, ale także spędzając u nich swój czas prywatny, by wesprzeć w samotności i zmaganiach z losem.

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, w wolne weekendy zorganizowała bezinteresownie ponad 20 wycieczek krajoznawczych, w których brały udział kilkudziesięcioosobowe grupy czytelników i pracowników Biblioteki.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

I. Hanowska od wielu lat organizuje wystawy, na których prezentuje pasje artystyczne inowrocławskich bibliotekarzy. W 2022 r. przygotowała dwie ekspozycje fotografii przyrodniczych Anety Muskały, pracownicy Oddziału dla Dzieci.

Swoją postawą od lat promuje też zawód bibliotekarza. W 2022 r. wykorzystała w tym celu także wywiady w lokalnych mediach, których udzielała w związku z przyznanym jej przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych w służbie lokalnej społeczności.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Jak zwykle przygotowała szeroką ofertę: wystawy, warsztaty, imprezy literackie online, z wykorzystaniem FB, strony internetowej BM im. J. Kasprowicza i kanału YouTube.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Największym osiągnięciem zawodowym kandydatki jest uczynienie z Filii nr 12 miejsca integracji społecznej, przyjaznego każdemu użytkownikowi, gdzie można nie tylko wypożyczyć książki i uczestniczyć w imprezach kulturalnych, ale także pożytecznie spędzić czas w miłej atmosferze i nawiązać nowe znajomości.

Już w 2012 r., a więc w rok po objęciu Filii, podczas Gali Animatora Kultury, I. Hanowska otrzymała list gratulacyjny od władz miasta Inowrocławia za rozszerzenie oferty dla użytkowników o cykliczne warsztaty rękodzieła, zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem książki i terapię przez sztukę.

Cechy osobowościowe

„Pani Irenka to Anioł”, „nasza Pani Irenka”, „mój skarb” – takie i podobne zwroty słyszą często inowrocławscy bibliotekarze od osób wchodzących do książnicy, zwłaszcza niepełnosprawnych i seniorów. Te werbalne świadectwa empatii i życzliwości I. Hanowskiej dla czytelników potwierdzają w pełni jej profesjonalizm, talenty organizacyjne, komunikatywność, odporność na stres i bezgraniczne oddanie pracy bibliotecznej. Zaskoczenie i wzruszenie, z jakim przyjęła informację o przyznanym tytule Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2022, kolejny raz dowiodły także jej skromności.


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP