Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Bogusława Jankowska - Łódzki Bibliotekarz Roku 2022

Kierownik Filii w Łęczycy, Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu

wykształcenie: wyższe magisterskie
32 lata pracy w bibliotece


Zdjęcie Bogusławy Jankowskiej na tle chaty krytej strzechą. Uśmiechniętą kobietę otacza ramka z napisem Odjazdowy Bibliotekarz


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

B. Jankowska dba o dobrą organizację pracy Filii i promocję jej działań. Prowadzi biblioteczną stronę www oraz Fanpage na FB. Tworzy plakaty zaproszenia, prezentacje, filmy pokazujące pracę biblioteki, wykorzystując programy Canva, Vismi, PosterMyWall, Piktochart itp.

W 2022 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na plus” 2023 opracowała projekt: „Rehabilitacja książką sposobem na radzenie sobie w życiu”, który będzie realizowany w 2023 r., co pozwoli zakupić sprzęt komputerowy, czytniki e-booków, książki z dużą czcionką, audiobooki, płyty z muzyką relaksacyjną, książki z literatury do biblioterapii.

W 2022 r. Filia uczestniczyła też w projektach ogólnokrajowych m.in.: „Uczymy dzieci programować”, „Ratownicy czytelnictwa” , a B. Jankowska opublikowała artykuł: Jakie będą biblioteki przyszłości? Implikacje rewolucji cyfrowej dla bibliotek pedagogicznych. Biuletyn WODN w Zgierzu, nr 12/2022, s.7-12.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Aby poszerzyć ofertę biblioteczną B. Jankowska ściśle współpracuje z nauczycielami szkół i placówek oświatowych pow. łęczyckiego, inicjując wielorakie działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży – konkursy literackie („Literatura zaklęta w opowieściach o zwierzętach”) i plastyczne („Krasnoludki są wśród nas”), akcje i spotkania czytelnicze („Czytelnicze podaj dalej”, „Tydzień Czytania”, DKK), zajęcia biblioterapeutyczne, warsztaty nt. kodowania i programowania (np. z wykorzystaniem robotów Photon).

Filia uczestniczy też w projektach instytucji kulturalnych w Łęczycy jak MiPBP, Muzeum, Dom Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej ( wycieczki, gry miejskie) oraz w powiecie (np.: Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu). Dzięki temu realizuje innowacyjne projekty edukacyjne, np.: Narodowe Czytanie, Przerwa na czytanie, Tydzień Bibliotek, Dzień Głośnego Czytania, Czytam, więc jestem (ogółem 35 akcji, w których w 2022 r. udział wzięło ok. 1000 osób ).

W 2022 r. B. Jankowska przeprowadziła także ponad 80 lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży pow. łęczyckiego, (udział 1078 osób) oraz 3 szkolenia z zakresu TIK dla nauczycieli wszystkich specjalności.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

Od wielu lat B. Jankowska organizuje szkolenia dla nauczycieli – bibliotekarzy w powiecie. W 2022 r. przygotowała warsztaty z biblioterapii, promocji książki i czytania, form pracy w bibliotece, wykorzystania aplikacji graficznych czy narzędzi multimedialnych w pracy bibliotekarza i nauczyciela bibliotekarza. Współpracując z MIPBP w Łęczycy, przeprowadziła szkolenie dla bibliotek gminnych z Canvy.

Ponadto koordynując pracę Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli (udział od 12- 21 osób z terenu powiatu), zorganizowała szkolenie na temat wykorzystania w pracy takich narzędzi jak Genially, czy Canva. Wspomagała też nauczycieli bibliotekarzy przy pisaniu wniosków do NPRCz.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Przygotowała i opublikowała na profilu Filii na FB oraz na YouTube materiały informacyjne i edukacyjne związane z obchodami ważnych rocznic lub świąt, inspiracje edukacyjne do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów na takie tematy jak: „Dzień Ziemi” (wirtualna tablica padlet); “Literatura zaklęta w opowieściach o zwierzętach” (film zachęcający do udziału w konkursie literackim w Canvie); „Dzień Pozytywnego Myślenia” (prezentacja książek z zasobów łęczyckiej Filii, pogadanka o pozytywnym myśleniu oraz scenariusz lekcji "Jak dbać o dobry nastrój?); „Światowy Dzień Poezji” (przygotowanie zabawy w Wordwall).

Przeprowadziła 2 lekcje o dezinformacji oraz szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy o aplikacji Genially, wykorzystując platformę Microsoft Teams.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W 2020 r. zrealizowała projekt z Budżetu Obywatelskiego woj. łódzkiego „Łódzkie na plus” (na 38 tys. zł): „Uważni w sieci… kształtowanie bezpiecznych zachowań w Internecie mieszkańców powiatu łęczyckiego”, co pozwoliło zakupić 10 robotów Photon z tabletami, monitor interaktywny, komputery, książki oraz zatrudnić specjalistów, którzy przeprowadzili szkolenia i warsztaty. Projekt zakładał udział 500 mieszkańców powiatu, ale dzięki staraniom i zaangażowaniu kandydatki uczestniczyło w nim 5646 osób, mimo że realizowany był w trudnym, pandemicznym czasie.

W 2019 r. B. Jankowska otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze oraz medal SBP "W Dowód Uznania” za wniesienie znaczącego wkładu w rozwój bibliotek w lokalnej skali.

Cechy osobowościowe 

B. Jankowska to doświadczona bibliotekarka, doskonale znająca się na swojej pracy. Cechuje ją otwartość, zaangażowanie, wiarygodność i entuzjazm. Łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi, co pozwala pozyskiwać partnerów i sponsorów oraz efektywnie współpracować z lokalnymi środowiskami. Dba o pozytywny wizerunek Biblioteki, która dzięki realizowanym przez nią przedsięwzięciom postrzegana jest jako potrzebna i wiarygodna instytucja, wspierająca rozwój i edukację mieszkańców pow. łęczyckiego.
 

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP