Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Andrzej Kuźmiński - Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2022

Dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

wykształcenie: wyższe, socjologia
7 lat pracy w bibliotece


 Zdjęcie Andrzeja Kuźmińskiego. Uśmiechnięty mężczyzna w średnim wieku w okularach siedzi przy biurku, na którym leżą książki. W tle regały z książkami.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

A. Kuźmiński od 2016 r. zabiegał o nowa siedzibę Biblioteki. Dzięki jego staraniom przygotowano projekt modernizacji budynku dawnej szkoły zawodowej i pozyskano na ten cel środki z EFRR o wartości ponad 24 mln zł. W 2022 r. Książnica w Lesznie zmieniła stare lokum na nowoczesny budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb biblioteki XXI w. Pozwoliło to na znaczące poszerzenie oferty dla odbiorców, zwiększenie komfortu czytelników i stworzenie lepszych warunków pracy. Dokładne planowanie przeznaczenia i funkcji jakie ma pełnić każde pomieszczenie w nowym obiekcie zaowocowało wzrostem liczby odwiedzin i czytelników. 10.12.2022 r. otwarto Czytelnię Muzyczną, miejsce, w którym powstaje Polska Biblioteka Jazzu, innowacyjny w skali kraju projekt, którego celem jest gromadzenie i archiwizowanie zasobów kolekcjonerskich w tym zakresie.

Ponadto w 2022 r. dzięki staraniom A. Kuźmińskiego Biblioteka brała udział w dwóch projektach międzynarodowych, dofinansowanych ze środków MSZ: „Prutskie skały” oraz "Rewitalizacja szansą na społeczno-gospodarczą aktywizację obszarów zdegradowanych w mołdawskich miastach" mających na celu rozwój działów regionalnych w lokalnych bibliotekach i stworzenie w nich punktów informacji turystycznej. Kontynuowano też współpracę z Krajską Knihovną Vysočiny w Havlíčkovym Brodzie.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2022 r. A. Kuźmiński prowadził wielotorowe działania wspierające społeczność ukraińską w Lesznie. Zatrudnił ukraińskojęzyczną bibliotekarkę i uruchomił dział ukraiński w filii znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Integracji Cudzoziemców. Prowadzono tam bezpłatne lekcje języka polskiego dla Ukraińców oraz działania edukacyjno-animacyjne.

Biblioteka realizowała tez 6 projektów współfinansowanych przez MKiDN/NCK. Współpracując z trzecim sektorem zorganizowano ponad 300 wydarzeń o charakterze kulturalnym i proczytelniczym. Kandydat nawiązał współpracę z Oddziałem Polskiego Związku Niewidomych w Lesznie, dzięki czemu realizowana jest oferta dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Wydłużył też czas otwarcia biblioteki, która jest teraz czynna 7 dni w tygodniu, od 9.00 do 19.00.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

Od początku pracy w Bibliotece jest członkiem leszczyńskiego Koła SBP. Udostępnia infrastrukturę biblioteki na potrzeby struktur SBP w Lesznie.

Promuje zawód bibliotekarza, m.in. od 2022 r. realizuje program praktyk dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dzięki któremu młodzi ludzie mają szansę poznać od podstaw pracę biblioteki i zdobyć nowe umiejętności.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Kandydat zintensyfikował współpracę z mediami poprzez wywiady, relacje ze spotkań, transmisje na żywo. Rozwinięto kanały komunikacji w social mediach m.in. profil na Instagramie. Większość działań w sieci realizowano w formule hybrydowej, z udziałem publiczności.

W 2022 r. standardem stało się symultaniczne tłumaczenie wszystkich spotkań na język migowy, ich rejestracja, opatrywane napisami rozszerzonymi oraz umieszczane na kanale YouTube Biblioteki.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W 2017 r. utworzył Bibliotekę Ratuszową, ulokowaną na parterze leszczyńskiego Ratusza. Znajduje się tu kawiarnia literacka, wypożyczalnia oraz czytelnia. Jej dużym atutem jest kameralna scena, gdzie odbywają się koncerty i spotkania.Wyznając zasadę, że można wsiąść do pociągu byle jakiego, ale ważne, żeby z dobrą książką, A. Kuźmiński promuje też czytelnictwo na Dworcu Głównym w Lesznie – pełną parą!. Stworzył tam Bibliotekę wraz z Galerią.

Zanim zaczął pracować w MBP działał zarówno jako autor, redaktor oraz wydawca, toteż w 2018 r. utworzył w Bibliotece Dział Wydawniczy, w którym ukazało się już ponad 30 tytułów.

W 2019 r. otrzymał od Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego Medal Za Serce dla Kultury.

Cechy osobowościowe

Wizjonerstwo i kreatywność A. Kuźmińskiego sprawiły, że biblioteka wpisała się w mapę miejsc kulturalnych stając się Leszczyńską Galerią Książki. Szacunek do historii potrafi łączyć z otwartością na nowe pomysły i idee, dzięki czemu w nowym gmachu scala tradycję z nowoczesnością. Potrafi przekonać do najbardziej szalonych pomysłów, wierząc że mogą być zrealizowane. Życzliwością i umiejętnością słuchania innych zjednuje sobie przychylność współpracowników i czytelników Biblioteki. Stara się mieć partnerskie relacje z pracownikami. Dystansem do siebie oraz poczuciem humoru potrafi rozładować trudne sytuacje. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP