Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Marzena Magdziarz - Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2022

Nauczyciel-bibliotekarz, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku

wykształcenie: wyższe, filologia polska (ze specjalnością bibliotekoznawczą)
23 lata pracy w bibliotece


Zdjęcie Marzeny Magdziarz. Uśmiechnięta blondynka w  okularach.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

M. Magdziarz od lat buduje pozytywny obraz miejsca swojej pracy, promując bibliotekę w środowisku lokalnym. W styczniu 2022 r. zainicjowała w bibliotece działalność klubu DKK, który zajął I miejsce w grywalizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Napisała wniosek o udzielenie dotacji w ramach NPRCz, dzięki czemu marcu 2022 r. biblioteka otrzymała 15 tys. zł. Zakupiono nowości czytelnicze, regały, komputer, nagrody na konkursy, a także wymieniono oświetlenie. To zapoczątkowało kolejne zmiany. Biblioteka zyskała nową nazwę - „Bibliostacja Bisztynek” (w nawiązaniu do nieistniejącej już stacji kolejowej) i opracowane przez M. Magdziarz nowe logo.

Jej starania zostały docenione przez władze miejskie, o czym świadczy Nagroda Burmistrza Bisztynka (październik 2022 r.) oraz wysoko ocenione przez społeczność lokalną, czego dowodem jest uzyskanie 1 miejsca w „Powiatowym Plebiscycie Edukacyjnym 2022” i 2 miejsca w „Wojewódzkim Plebiscycie Edukacyjnym 2022” (organizator "Gazeta Olsztyńska" - listopad/grudzień 2022 r.)

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Wychodząc z założenia, że biblioteka szkolna jest dla niektórych dzieci miejscem pierwszego i jedynego kontaktu z książkami, kandydatka kształtuje i rozwija nawyki czytelnicze od najmłodszych lat. Dlatego po włączeniu przedszkola w struktury Zespołu, zaproponowała rodzicom, aby zapisali sześciolatki do biblioteki. Dzieci przychodzą raz w tygodniu i wypożyczają kolejne książki. M. Magdziarz propaguje też z sukcesem ideę głośnego czytania i wykorzystuje do tego każdą okazję. Czyta uczniom w trakcie zastępstw doraźnych i akcji bibliotecznych.

Organizuje imprezy w ramach ogólnopolskich kampanii – „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Ratownicy Czytelnictwa”, „Tydzień Głośnego Czytania”, „Jak nie czytam, jak czytam”, „Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz”, „Dzień Głośnego Czytania”, „Miesiąc Bibliotek Szkolnych” i do udziału w nich zaprasza rodziców oraz seniorów. W 2022 r. przeprowadziła prawie 30 imprez czytelniczych, m.in. II Gminny Konkurs Biblioteczny „Zarażajmy...ale czytaniem” oraz konkurs powiatowy „Szlakiem Europejskiej Baśni. Ilustrujemy baśnie francuskie”, wspólnie z Europe Direct Olsztyn i Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą. Propagowaniu czytelnictwa służyły też dwa nieodpłatne spotkania autorskie z lokalną poetką oraz autorką literatury dla dzieci.

W ramach olsztyńskiej „Fundacji dla Rodaka” bierze udział w wykonywaniu kart świątecznych dla Polaków na obczyźnie oraz w akcji zbierania naklejek z sieci „Biedronka” i wymienianiu ich na książeczki, które trafiają do polskiej szkoły w Kazachstanie. Organizuje na terenie szkoły różne akcje społeczne - „Załóż kolorowe skarpetki nie do pary” oraz „Bądź niebieski dla autyzmu”.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

M. Magdziarz jest aktywnym członkiem Zarządu Oddziału SBP w Bartoszycach. Dzieli się swoimi pomysłami nt. promocji czytelnictwa. W maju 2022 r. wystąpiła w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie z prelekcją „Każda biblioteka, nawet ta najmniejsza, też może zostać zauważona. Wystarczy, że bibliotekarz czuje misję, którą zaraża innych", a w listopadzie przeprowadziła spotkanie metodyczne on-line, podczas którego opowiedziała, jak promuje czytelnictwo w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dba też o podnoszenie własnych kwalifikacji uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez biblioteki w w Bartoszycach i Olsztynie.

Od sierpnia 2022 r. bierze udział w ogólnopolskim, pilotażowym projekcie „Wikiteka” kierowanym do nauczycieli bibliotekarzy, który podnosi kompetencje cyfrowe i metodyczne oraz inspiruje do tworzenia nowych przestrzeni edukacyjnych w bibliotekach szkolnych, aby wyrównywać szanse uczniów.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

W ciągu 23 lat pracy M. Magdziarz była ośmiokrotnie nadgradzana przez dyrekcję szkoły, co dowodzi, że od lat efektywnie i z zaangażowaniem upowszechnia czytelnictwo wśród uczniów.

W 2021 r.. powadzona przez nią biblioteka szkolna zdobyła Nagrodę Specjalną w Ogólnopolskim Konkursie SBP „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021” w kategorii „Biblioteki z miejscowości do 5000 mieszkańców”.

Cechy osobowościowe 

M. Magdziarz przejawia dużą aktywność oraz inicjatywę w działaniach na rzecz czytelników. W ciągu całego roku organizuje szereg różnych imprez, nie tylko czytelniczych. Jest otwarta na innowacje. Cechuje Ją pogodne usposobienie, dzięki czemu łatwo nawiązuje kontakty z czytelnikami. Potrafi zintegrować wokół biblioteki grupę dzieci, którym stara się wszczepić miłość do książek. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Jako koleżanka po fachu jest osobą, na której pomoc zawsze można liczyć.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP