Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Danuta Rakowska - Pomorski Bibliotekarz Roku 2022

Dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

wykształcenie: wyższe
35 lat pracy w bibliotece


 Zdjęcie Danuty rakowskiej. Kobieta patrzy na coś poza kadrem, w tle unosza się bańki mydlanei bawiące się dzieci.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Najważniejszym osiągnięciem w 2022 r. było pozyskanie 3 mln. zł (z MKiDN, w ramach programu „Biblioteka bez barier”) na kompleksowy remont siedziby MBP, czyli modernizację budynku dawnego kościoła pw. św. Mikołaja z XIII w. oraz pawilonu dobudowanego w l. 70. XX w. Projekt obejmuje m.in. przebudowę klatki schodowej i montaż windy w budynku zabytkowym, wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego, sieci informatycznej, oraz montaż wentylacji. Ważnym elementem jest też nowoczesna aranżacja pomieszczeń biblioteki, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej. Celem finalnym jest dostosowanie siedziby MBP do najnowszych rozwiązań obowiązujących w bibliotekach XXI w.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

D. Rakowska aktywnie uczestniczyła w pozyskiwaniu środków na działania związane z promocją czytelnictwa i biblioteki. W 2022 r. zebrano na ten cel 237 261,00 zł .

Wymierne efekty przyniosła też współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami oraz z sektorem prywatnym. Razem z Teatrem Lalki Tęcza w Słupsku zrealizowano projekt „Wirtualne muzeum Lalek” polegający na ich digitalizacji. Dzięki współpracy z Opactwem Benedyktynek w Żarnowcu zdigitalizowano znajdujące tam graduały, szaty liturgiczne i część starodruków.

Współpraca z Akademią Pomorską w Słupsku miała szerszy wymiar. Oprócz digitalizacji starych druków znajdujących się w zasobach Akademii, D. Rakowska zrealizowała projekt „Aktywna Akademia”, wspomagający edukację obywatelską. Pomyślany jako działanie długofalowe, adresowane do młodzieży i dorosłych, składał się ze spotkań autorskich oraz wspólnej dyskusji. Celem było rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, kształtowanie wartości, postaw i zachowań, które pozwolą młodym ludziom stać się aktywnymi obywatelami.

Nawiązała też współpracę z Urzędem Marszałkowskim, aby w ramach integracji imigrantów (szczególnie osób z za wschodniej granicy) z lokalnym środowiskiem umożliwić im naukę języka polskiego.

Jako partner Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog MBP uczestniczy ponadto w realizacji projektu „ Klub Młodego Programisty”.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

D. Rakowska dba o podnoszenie swoich kompetencji zawodowych i zachęca do tego podwładnych. Dzięki niej w 2022 r. pracownicy MBP wzięli udział w 86 szkoleniach nt. prowadzenia działań on-line, komunikacji w świecie social mediów, FB w czasie epidemii, animacji czytelniczych i kreatywnych form pracy z książką, biblioterapii, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, biblioteki hybrydowej, pisania wniosków do MKiDN, wystąpień publicz-nych, itp. Organizowała też praktyki zawodowe dla bibliotekarzy z powiatu.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W okresie pandemii ograniczony kontakt z czytelnikiem spowodował, że MBP i jej 6 filii wprowadziły nowe formy wypożyczeń i zwrotów jak: Bezpieczna książka na telefon, Książka do domu oraz zamawianie książek do Książkomatu. Umożliwiono czytelnikom dostęp do książek elektronicznych. MBP wykupiła możliwość korzystania z zasobów Legimii.

Działania promujące czytelnictwo przeniesiono do sieci, wykorzystując stronę www MBP, FB, Instagram oraz kanał na You Tube.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W l. 2010-2019 kierując 33-osobowym Działem Udostępniania Zbiorów D. Rakowska wdrożyła we wszystkich placówkach słupskiej biblioteki elektroniczną obsługę użytkownika, okodowanie księgozbioru (ok. 140 tys. wol.) i wprowadzenie jednej karty bibliotecznej.

W 2019 r. wygrała konkurs na stanowisko Dyrektora MBP w Słupsku,. Do 2022 r. pozyskała ponad 500 tys. zł ze środków zewnętrznych, co pozwoliło zrealizować 20 projektów promujących czytelnictwo i zakup książkomatu.

W 2021 r. została uhonorowana statuetką „Przyjaciel niewidomych” przez Koło Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku.

Cechy osobowościowe 

Praca bibliotekarza stanowi jej pasję, której poświęca wiele czasu, również prywatnego. Na bieżąco śledzi branżową prasę oraz serwisy internetowe, korzysta z doświadczeń koleżanek i kolegów bibliotekarzy. Jest osobą skrupulatną i rzetelną, czego dowodem są pozytywne opinie przedstawicieli instytucji zarządzających programami dotacyjnymi oraz uznanie władzy samorządowej, która chętnie wspiera MBP dotacjami do wkładu własnego wymaganego przy projektach. Potrafi zarządzać zespołem pracowników, biorąc odpowiedzialność za powierzone im zadania.
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP