Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Grażyna Serafin - Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2022

Dyrektor, Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie

wykształcenie: średnie policealne
32 lata pracy w bibliotece


Zdjęcie Grażyny Serafin. Kobieta w średnim wieku, stoi na tle regału i patrzy pogodnie w obiektyw.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W ubiegłym roku GBP została przeniesiona do zabytkowego Dworu Haczów. Odnowiony i wyremontowany budynek godnie reprezentuje gminę, więc jest chętnie odwiedzany przez czytelników z sąsiednich miejscowości oraz turystów z innych województw. Został w nim utworzony dział dla dzieci z ciekawie zaaranżowanym kącikiem zabawowym. Czytelnia internetowa zyskała nowoczesny sprzęt elektroniczny.

Udział w projekcie „ Kraszewski komputery dla bibliotek” sprawił, że Biblioteka otrzymała grant wysokości 18 994 zł, co pozwoliło na zakup: 5 komputerów stacjonarnych, 5 pakietów biurowych Ofiice, 5 dysków SSD i 2 bezprzewodowe czytniki kodów kreskowych.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

G. Serafin dba o różnorodną ofertę w tym zakresie. Z jej inicjatywy odbyły się nieodpłatnie 4 edycje kursu komputerowego dla mieszkańców gminy (jeden kurs obejmował 90 godz. lekcyjnych dla 12 osobowej grupy), kurs języka angielskiego (jeden kurs to 120 godz. lekcyjnych dla 12 osobowej grupy na I poziomie oraz 2 edycje po 180 godz. na II poziomie zaawansowania).

Jako pierwsza w powiecie brzozowskim przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Mała książka wielki człowiek”, który kontynuuje od trzech lat z coraz większym sukcesem (rozdysponowano ponad 100 darmowych wyprawek dla dzieci). Prężnie współpracuje ze szkołami podstawowymi, przedszkolami, Kołami Gospodyń Wiejskich, itp. placówkami organizując szkolenia tematyczne, warsztaty rękodzielnicze i plastyczne oraz konkursy.

W 2022 r. nawiązała współpracę z Kołem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie i amatorską grupą teatralną „ JoSe”, z którą zrealizowała audycje on-line głośnego czytania bajek dla dzieci oraz brała udział w ogólnopolskich akcjach jak „Narodowe Czytanie”, czy „Noc bibliotek”.

Jest też twórczynią „Kącika poezji” promującego lokalnych twórców-amatorów, prowadzonego zarówno w wersji tradycyjnej jak i on-line Podjęła wiele starań, by wydany został debiutancki tomik poezji , młodej, utalentowanej czytelniczki pt. „ Gołębi na Rynku już nikt nie karmi” (autorka otrzymała honorową nagrodę Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie).

W ramach projektu: „Strzeżmy lokalnej tożsamości z wdzięczności do odzyskanej niepodległości” (program „Niepodległa”) zorganizowała szereg ciekawych warsztatów: haftu haczowskiego, frywolitek, warsztaty szycia i zdobienia strojów szlacheckich, filcowania, szydełkowania i robótek na drutach.

Prowadzi cykliczne spotkania muzyczne z udziałem lokalnych wokalistów i muzyków oraz konkursy pięknego czytania dla dzieci, by uwrażliwiać je na piękno języka ojczystego.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

Utworzyła Koło SBP przy GBP w Haczowie liczące 5 członków, którzy biorą udział w szkoleniach i spotkaniach tematycznych dotyczących nowoczesnych form pracy, działalności kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego.

Udział w programie operacyjnym Polska Cyfrowa pt. „Razem odkryjmy świat programowania” pozwolił jej przeprowadzić szkolenia dla 3 bibliotek w powiecie brzozowskim i 2 dla instytucji GOKiW, łącznie 35 godz. lekcyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych, medialnych i programowania.

Pozyskała sprzęt komputerowy w ilości 6 laptopów dzięki udziałowi w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim” (2 szkolenia po 35 godz. dla dwóch 12 osobowych grup).

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Umożliwiła czytelnikom dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica oraz kodów Legimi, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem czytelników i zorganizowała w trybie on-line kurs języka angielskiego oraz kącik poezji (prezentacja na stronie GBP, Urzędu Gminy i FB).

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Kierunkowe wykształcenie i długoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w kilku bibliotekach filialnych spowodowały, że G. Serafin z sukcesem pełni od 5 lat funkcję dyrektora GBP w Haczowie. Pracując w filiach Jabłonica Polska i Jasionów, utworzyła Dyskusyjne Kluby Książki, w jednym z nich nadal jest moderatorem, organizując i prowadząc spotkania autorskie. W 2019 r. otrzymała nagrodę za recenzję książki w konkursie organizowanym przez Instytut Książki.

Cechy osobowościowe

G. Serafin to sumienna i ambitna osoba, która zawsze, nawet mimo przeciwności cierpliwie dąży do wyznaczonego celu. Na co dzień życzliwa zarówno w stosunku do czytelników jak i współpracowników, sprawdza się także w kontaktach z władzami. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i mądrość życiowa stanowią klucz do jej osiągnięć.
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP