Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Elżbieta Skrzydlewska - Małopolski Bibliotekarz Roku 2022

Kustosz, koordynator wojewódzki Dyskusyjnych Klubów Książki, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

wykształcenie: wyższe
18 lat pracy w bibliotece


Zdjęcie Elżbiety Skrzydlewskiej. Selfie uśmiechniętej kobiety w półdługich włosach.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Jako koordynator wojewódzki dba o rozwój sieci DKK. Dzięki jej zaangażowaniu, co roku przybywa w Małopolsce 5-8 nowych klubów. W 2022 r. powstały 12 grupy czytelnicze pod szyldem DKK. Łącznie działało ich 175, co stanowi ok. 10% wszystkich DKK, jakie są obecnie w Polsce. Małopolskie DKK działają w 118 bibliotekach publicznych, w 8 szkołach, w bibliotece pedagogicznej, osiedlowym domu kultury, zakładzie karnym oraz w jednej z krakowskich kawiarni. Liczą ponad 2600 stałych członków co stanowi prawie 14% wszystkich klubowiczów w Polsce. Warto zaznaczyć, że projekt "DKK w Małopolsce w roku 2023" zajął pierwsze miejsce wśród wniosków składanych do Instytutu Książki i otrzymał najwyższą w Polsce dotację.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Jednym z głównych zadań E. Skrzydlewskiej realizowanych w 2022 r. był dobór tytułów wydawniczych, ich zakup oraz dostarczenie do siedzib DKK w całej Małopolsce. Książki te stanowiły materiał do blisko 1500 spotkań dyskusyjnych. Kolejne zadanie polegało na inspirowaniu i wspomaganiu moderatorów klubów, którzy chcą rozszerzyć swoje działania, bądź utworzyć nowe kluby. W tym zakresie z inicjatywy kandydatki została założona na FB grupa dyskusyjna „Moderatorzy DKK Małopolska”, miejsce wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wspólnego świętowania sukcesów.

Rolą koordynatora jest również promocja Programu DKK, w ramach której zorganizowała konkurs na kampanię promującą lokalny DKK. Polegał on na przygotowaniu filmu zachęcającego do wstąpienia w szeregi klubowiczów. Zwycięski klub w nagrodę zaprosił do swojej siedziby ulubionego autora, a film został zaprezentowany na FB.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

W 2022 r. E. Skrzydlewska przeprowadziła 4. edycję Konkursu na Małopolskiego Moderatora DKK, organizowanego co roku, aby docenić bibliotekarzy najciekawiej rozwijających pasje czytelnicze w swoim środowisku i z sukcesami prowadzących kluby. W październiku 2022 r. zorganizowała spotkanie on-line dla moderatorów nt: „Męskie Czytanie – jakie książki polecać w klubie, gdzie dyskutują mężczyźni”. Uczestniczyły w nim 92 osoby.

W l. 2021-2022 współpracowała ponadto, ze strony WBP w Krakowie, przy promocji projektu pn. „Nowohucki alfabet – roz(g)rywka”, którym zainteresowała bibliotekarzy oraz przy promocji bajek terapeutycznych dedykowanych dzieciom ukraińskim i polskim: Różnimy się skrzydłami. Wrażliwość jest siłą. Publikacja ta trafiła do zasobów Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz do wybranych bibliotek powiatowych i gminnych województwa.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Po wybuchu pandemii spotkania dyskusyjne w WBP w Krakowie zostały na pewien czas zawieszone. Aby nie tracić kontaktu z autorami, którzy zrezygnowali z wyjazdów do bibliotek, E. Skrzydlewska opracowała projekt umożliwiający od 2020 r. organizację spotkań on-line i hybrydowych z uwzględnieniem technicznych kosztów transmisji. Upowszechniła też wśród bibliotekarzy dostępną na rynku ofertę agencji i firm organizujących takie spotkania oraz informacje o wymogach i obowiązkach związanych z ich przeprowadzeniem.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

E. Skrzydlewska koordynuje pracę klubów w Małopolsce od chwili powstania Programu DKK. Rozwinęła ich sieć z 16 w 2007 r. do 175 w 2022 r. Dzięki niej zakupiono 22 300 wol. książek i audiobooków, zorganizowano 878 spotkań autorskich. Aktywnie promowała też działania DDK tym samym przyczyniając się do rozwoju czytelnictwa w regionie. Dzięki niej sieć DDK w Małopolsce wyróżnia się w skali kraju wielkością. frekwencją i kreatywnością działań.

Cechy osobowościowe

E. Skrzydlewska jest osobą świetnie zorganizowaną, posiadającą rozległą wiedzę z zakresu literatury oraz bieżących trendów wydawniczych. Cechuje ją tolerancja i wyczucie taktu, co ma szczególne znaczenie dla atmosfery podczas spotkań z klubowiczami i bibliotekarzami,. Jest osobą empatyczną i komunikatywną. Uważnie słucha i skutecznie działa, sprawia że dyskusje klubowe nie ograniczają się tylko do rozmów o książkach, ale rodzą trwałe więzi i poczucie, że można rozmawiać na każdy temat. Zawsze chętnie służy pomocą i radą, z zaangażowaniem odpowiada na pytania i wątpliwości związane z działalnością klubów.


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP