Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Małgorzata Skwarek - Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2022

Dyrektor, Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
17 pracy w bibliotece


 Zdjęcie Małgorzaty Skwarek. Uśmiechnięta kobieta w żółtej marynarce pokazuje ksiązkę. W tle regały i baner biblioteki w Jastrzębi.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Kiedy 7 lat temu M. Skwarek zaczynała pracę w GBP w Jastrzębi, była to zaniedbana placówka niespełniająca standardów nowoczesnej biblioteki. Dziś po wyremontowaniu i modernizacji celem GBP jest zapewnienie bogatej oferty skierowanej do czytelników z różnych grup wiekowych - od najmłodszych po seniorów.

Misją biblioteki stało się także promowanie kultury i historii regionu oraz lokalnych twórców. Realizując te zamierzenia, M. Skwarek współpracuje aktywnie z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Skutecznie pozyskuje na te cele środki z programów MKiDN, Instytutu Książki, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Jednym z większych przedsięwzięć kulturalnych zorganizowanym przez M. Skwarek. był "I Przegląd Muzyki Ludowej – Moc w Tradycji” (2021), prezentujący zespoły i solistów z terenu gminy. W czerwcu 2022 r. wspólnie z Gminą Jastrzębia oraz Powiatowym Instytutem Kultury w Iłży zorganizowała „I Galę Organizacji Pozarządowych w Gminie Jastrzębia”, w czasie której zostały przedstawione i nagrodzone lokalne organizacje społeczne.

Sukcesem było otwarcie we wrześniu 2022 r. ,,Poczekalni Kultury” – małej galerii, w której odbywają się spotkania, warsztaty i wystawy. Do końca roku zorganizowano 3 wernisaże lokalnych twórców oraz wystawę upamiętniającą Stanisława Zielińskiego, znanego regionalistę i bibliotekarza.

Ponadto GBP organizowała spotkania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, uczestniczyła w programie „Mała książka – wielki człowiek”, prowadziła lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, konkursy, festyny i pikniki, (np. pokazy tradycyjnych wykopków czy żniw).

Po wybuchu wojny w Ukrainie GBP zaangażowała się w konkretną pomoc uchodźcom z terenu gminy, organizując kiermasze, zbiórki oraz "Bal dla rodzin i dzieci”. Pozyskano także księgozbiór w języku ukraińskim do użytku czytelników.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

Kandydatka od 2022 r. pełni funkcję przewodniczącej Koła SBP dla powiatu radomskiego przy GBP w Jastrzębi oraz zasiada w Zarządzie Oddziału SBP w Radomiu. Współpracuje z bibliotekami powiatu, służąc swoim doświadczeniem zawodowym i udowadniając, że dzięki zaangażowaniu i pracowitości gminna biblioteka może być przykładem dla innych placówek. Bierze udział w szkoleniach i konferencjach zorganizowanych przez m.in. SBP, Mazowiecki Instytut Kultury, Powiatowy Instytut Kultury.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Podczas epidemii GBP kontaktowała się z czytelnikami za pośrednictwem strony www oraz profilu na FB „Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi” . Tam tez zaczęła działać w grupa "Gmina Jastrzębia. Przeszłość na fotografii i dokumencie”, gdzie gromadzone są i publikowane unikalne materiały dotyczące historii regionu.

Jednocześnie, w październiku 2021 r., na ogrodzeniu GBP powstała plenerowa "Galeria na płocie”. Prezentowane tam ogólnodostępne wystawy stanowią alternatywę dla mieszkańców, umożliwiając im w czasie pandemii (i nie tylko) uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

Głównymi osiągnięciami M. Skwarek jest gruntowna modernizacja GBP oraz jej 2 filii (w tym zakup sprzętu komputerowego z programu "Kraszewski-komputery dla bibliotek”), jak też wdrożenie internetowych form działalności GBP, co miało istotne znaczenie dla organizacji prac bibliotecznych w okresie pandemii.

Do sukcesów należy też współudział w stworzeniu ww. grupy na FB (kandydatka jest administratorem), która gromadzi regionalne dokumenty historyczne oraz Nagroda Powiatowego Animatora Kultury za działalność kulturalną (2018).

Cechy osobowościowe 

M. Skwarek to osoba niezwykle kreatywna, ma oryginalne pomysły, wdraża ciekawe rozwiązania. Cechuje ją odpowiedzialność, pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celów, dzięki czemu GBP stała się ważnym ośrodkiem w gminie. Potrafi zjednywać ludzi, doskonale współpracować z władzami gminy i organizacjami, oraz budować trwałe relacje, dzięki czemu powstają wyjątkowe projekty skierowane do środowiska lokalnego. Angażuje się też w działalność społeczną: jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich "Jastrzębianie”, działa w SBP.
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP