Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Jolanta Sopińska - Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2022

Dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie, studium pedagogiczne UJ, podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi
21 lat pracy w bibliotece


Zdjęcie Jolanty Sopińskiej. Uśmiechnięta blondynka w białym żakiecie opiera jedną rękę o biblioteczny regał.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W 2022 r. Prezydent Starachowic ponownie powołał J. Sopińską na stanowisko dyrektora MBP, toteż kontynuowała ona działania na rzecz modernizacji i unowocześniania siedziby głównej oraz 6 filii. Z Programu Inicjatyw Lokalnych oraz od sponsorów pozyskała środki na zakup nowych mebli dla Filii nr 6 „Nad Skałą”. Ze względu na planowany długi remont Parku Kultury w Starachowicach, będący również siedzibą Filii nr 7 i zagrożenie zawieszenia jej działalności, doprowadziła do przeniesienia tej placówki w inne miejsce, które po wyremontowaniu okazało się bardziej atrakcyjne dla czytelników i łatwiej dla nich dostępne. W 2022 r. pozyskano środki z budżetu Gminy i rozpoczęto modernizację Czytelni Głównej obejmującą m.in. przebudowę układu ścian, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, montaż klimatyzacji, zainstalowanie nowej sieć informatycznej oraz remont łazienki. W MBP wdrożono również nowoczesny system biblioteczny Alma.

J. Sopińska dba o promocję działalności biblioteki. Informacje o wszystkich wydarzeniach przekazywane są na bieżąco do lokalnych mediów, które chętnie o tym piszą („Gazeta Starachowicka”, „Tygodnik Starachowicki”, „Echo Dnia”) czy nadają (TV Starachowice, Radio Kielce, Radio Eska).

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2022 r. J. Sopińska pozyskała środki na realizację zadań dofinansowywanych z MKiDN: „Ballady i romanse z Mickiewiczem” (konkurs plastyczny i literacki z nagrodami, wystawa i instalacja artystyczna, koncert pieśni z tekstami ze zbioru Ballad i romansów, nagranie podcastów literackich) oraz „Koszałek Opałek opowiada” (warsztaty literackie i teatralne dla dzieci i młodzieży, konkurs literacki dla dzieci, przedstawienie teatralne, warsztaty plastyczne, mobilna gra rodzinna).

Kandydatka jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami, włącza się chętnie we wspólne działania kulturalne organizowanie na terenie miasta. W 2022 r. zrealizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe Oblicze Edukacji projekt „TIK w instytucji kultury#1” (biblioteka pozyskała laptopy, tablety i zestawy klocków Lego Mindstorms) oraz obchody Roku Władysława Wagnera, w tym cykl imprez pt.: „Z Wagnerem na bibliotecznej żaglówce” (zajęcia wakacyjne dla dzieci organizowane przez Filie dla dzieci i młodzieży, wystawę fotograficzną o tematyce marynistycznej, konkurs literacki „Oceany naszej wyobraźni”).

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

J. Sopińska od lat aktywnie działa jako przewodnicząca Koła przy MBP w Starachowicach. W 2022 r. została po raz kolejny wybrana do pełnienia ważnych funkcji w Okręgu Świętokrzyskim SBP – jest zastępcą przewodniczącej Oddziału Kieleckiego oraz zastępcą przewodniczącej Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego.

W 2022 r. zorganizowała uroczysty Dzień Bibliotekarza i imprezy z okazji Tygodnia Bibliotek).

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Poszerzenie oferty MBP o dostęp do platformy Legimi. Kontynuacja umowy z IbukLibrą. Relacje z wydarzeń na stronie Biblioteki, profilu FB i kanale YouTube.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W l. 2018-2022 J. Sopińska pozyskała na rzecz Biblioteki środki z MKiDN w łącznej kwocie 272 206 zł. przeznaczone m.in. na zadanie „Remont i zakup wyposażenia Filii nr 5 MBP w Starachowicach” zrealizowane w 2018 r., w ramach NPRCz (Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020).

Kierowana przez nią MBP w Starachowicach otrzymała tytuł „Biblioteka Roku 2020 województwa świętokrzyskiego”.

Cechy osobowościowe

J. Sopińska jest osobą, którą zdecydowanie wyróżnia umiejętność współpracy z innymi i budowania wartościowych, zaangażowanych relacji. Świetna organizatorka, zawsze bardzo zaangażowana, uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona. Praca jest jej pasją, co widać w jej działaniach na rzecz biblioteki każdego dnia. Dzięki tym cechom udało się jej pozyskać wsparcie dla wielu nowych projektów, a biblioteka jest postrzegana jako prężnie działająca i rozwijająca się instytucja kultury.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP