Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Grażyna Świderek - Śląski Bibliotekarz Roku 2022

St. kustosz, kierownik Filii nr 20, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Fusieckiego w Zabrzu

wykształcenie wyższe kierunkowe
17 lat pracy w bibliotece


Zdjęcie Grażyny Świderek. Uśmiechnięta kobieta w długich blond włosach i okularach na tle regału.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Dzięki zaangażowaniu G. Świderek dwuosobowa Filia nr 20 zajmuje czwarte miejsce wśród filii MBP w Zabrzu pod względem odwiedzin oraz wypożyczonych książek. Na bieżąco aranżuje przestrzeń swojej filii tak, aby czytelnicy mieli ułatwiony dostęp do materiałów bibliotecznych. W 2022 r. wprowadziła specjalne oznaczenia regałów, wydzielając książki według serii oraz tematyki. Systematycznie współpracuje z mediami, prezentując wydarzenia organizowane w MBP, udzielając wywiadów. W 2022 r. była też współautorem dwóch podcastów nagrywanych regularnie przez Bibliotekę.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Kierowana przez nią filia w 2022 roku zorganizowała 122 wydarzenia, w których udział wzięło 1 546 osób, a w każdym z nich odegrała wiodącą rolę. Do szczególnych działań na rzecz użytkowników należy zaliczyć m.in. autorskie, interaktywne warsztaty detektywa dla dzieci od 7-12 lat, cotygodniowe spotkania dla dzieci autystycznych z oddziałami specjalnymi i zintegrowanymi, warsztaty dla młodzieży „Widziałeś serial, książka jest lepsza” mające na celu aktywizację czytelniczą młodych osób oraz moderowanie spotkań DKK dla dorosłych w herbaciarni „Czajnik”. G. Świderek sprawdziła się też w roli prowadzącej spotkania autorskie z Grzegorzem Kasdepke oraz Igorem Brejdygantem.

Pozostałe inicjatywy przygotowane przez nią to: happening „Uliczne czytanie – czytelnia pod chmurką” - coroczna akcja organizowana z biblioteką Liceum Ogólnokształcącego nr 3 i Filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Zabrzu, podczas której działa „Czytelnia pod chmurką”, odbywają sie spotkania przy muzyce, czytanie fragmentów książek wraz z zaproszonymi, zabrzańskimi osobistościami oraz wymiana książek; a także. „Biblioteczna przychodnia” - specjalne stoisko, w którym G. Świderek dobiera i poleca książki dzieciom i młodzieży, podczas wydarzeń plenerowych organizowanych przez MBP, tj. „Pociąg do książek” i „Wielki dzień pszczół”.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

G. Świderek jest sekretarzem Koła SBP przy MBP w Zabrzu, czynnie biorąc udział w jego działalności. Z chęcią dzieli się wiedzą i doświadczeniem nabytym w pracy bibliotekarza. W 2022 r. po raz pierwszy prowadziła trzy szkolenia nt. literatury dziecięcej dla bibliotekarzy i nauczycieli.

Działa także jako członek nieformalnej grupy „Kryminalni Bibliotekarze”, w ramach której była w 2022 r. wolontariuszem podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu i prowadziła warsztaty tematyczne dla dzieci. Weszła też w skład komitetu organizacyjnego seminarium dla bibliotekarzy i nauczycieli „Książka na szóstkę”. Współ-pracuje z różnymi typami bibliotek, m in. szkolnymi i pedagogicznymi.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Warsztaty dla młodzieży „Widziałeś serial, książka jest lepsza” wzbogaciła podczas pandemii multimedialną prezentacją i przeglądem najpopularniejszych seriali będących adaptacjami książek. Nagrane podcasty, których jest współautorką, udostępniane są na Spotify.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

„Euterpe w ramionach Melpomeny” – to autorski program, w ramach którego G. Świderek zorganizowała cykl koncertów poświęcony poezji śpiewanej. Odbyły się one w szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej i dzięki jej staraniom prezentowały dzieła różnych twórców („Bardowie naszych czasów”, „Herbert na wolności”), bądź typy piosenek („Pod niebem Paryża”), w wykonaniu współczesnych artystów i zespołów muzycznych.

Do osiągnięć, z których jest szczególnie dumna, zalicza też autorski cykl spotkań dla podopiecznych Zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej, mający im uświadomić, że są wartościowi i potrzebni. Kulminacją zajęć były wspólne warsztaty pensjonariuszy z dziećmi., które brały udział w akcjach „Lato w bibliotece” i „Zima w bibliotece”.

Cechy osobowościowe 

Laureatka wierzy w to, co robi, i jest dumna z bycia bibliotekarką. Łatwo porusza się w różnorakich tematach, począwszy od kultury masowej po kulturę wysoką. Całym sercem angażuje się w projekty i wydarzenia realizowane przez Bibliotekę - zawsze można na nią liczyć. Odnajduje się zarówno w pracy z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi. Otwarta i uśmiechnięta łatwo nawiązuje kontakty, a dzięki przyjaznemu usposobieniu i wrażliwości na problemy innych szybko zjednuje sobie ludzi.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP