Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Grażyna Świercz - Opolski Bibliotekarz Roku 2022

Nauczyciel-bibliotekarz, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku

wykształcenie: wyższe pedagogiczne
35 lat pracy w bibliotece


Zdjęcie Grażyny Świercz. Uśmiechnięta brunetka o półdługich włosach stoi przy tablicy z gazetką szkolną.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Prowadzona przez G. Świercz biblioteka cieszy się ogromnym uznaniem w swoim środowisku. Kandydatka pozyskuje środki na zakup nowych pozycji do księgozbioru, m.in. bierze udział w NPRCz (2022), oraz książki od prywatnych darczyńców. Jest entuzjastką bookcrossingu. Dzięki jej staraniom, przed wejściem do biblioteki, umieszczono regał z książkami, z których uczniowie chętnie korzystają. Utworzyła w bibliotece specjalną strefę relaksu, wyposażając ją w wygodne krzesełka i pufy. W tym miejscu bardzo lubią przebywać uczniowie z Ukrainy, którzy integrują się między sobą, a także z polskimi uczniami.

Jako przewodnicząca zespołu ds. promocji szkoły dba też o promocję biblioteki i ogólnodostępną informację nt. realizowanych w niej wydarzeń poprzez zamieszczanie interesujących wiadomości i artykułów na stronie internetowej szkoły, Gminy Ozimek, szkolnym FB oraz w lokalnej gazecie „Wiadomości Ozimskie”.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

G. Świercz jest organizatorką gminnych imprez czytelniczych dla uczniów szkół i przedszkoli pt. „Wielkie Czytanie w Gminie Ozimek” oraz „Dzień Głośnego Czytania w Gminie Ozimek”, w których uczestniczą władze Gminy. Jest też pomysłodawczynią gminnego konkursu popularyzującego czytelnictwo pt. „Zaczytani, czyli fotka z książką”, który ma zachęcić dorosłych do czytania oraz rodziców do czytania dzieciom.

Wprowadziła i rozpowszechniła w gminie Teatrzyk Kamishibai, organizuje czytelniczee escape roomy np.: "Ko-smiczny Escape Room” oraz akcje czytelnicze:. „Przerwa na czytanie”, „Jak nie czytam jak czytam”. Koordynuje także liczne projekty czytelnicze: „Polaków podróże małe i duże”, „Mamy talent... i KROPKA, czyli Dzień Kropki w Jedynce”. Ponadto przygotowuje uczniów do gminnych konkursów w których zdobywają wysokie lokaty. Stale współpracuje z MiGBP w Ozimku, MBP oraz PBW w Opolu zapewniając swoim wychowankom udział w interesujących lekcjach bibliotecznych, wystawach i spotkaniach z autorami książek   

W 2022 r. opracowała i prowadziła dwa projekty pedagogiczne: „Ojczyznę kocha się, bo własna”, którego celem jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o historii Polski i jej drogi do niepodległości, a także. „Pływamy i czytamy” , którego celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, rozbudzanie zainteresowania sportem i czytelnictwem, aby zminimalizować problemy zdrowotne i wychowawcze.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.

G. Świercz współtworzyła i koordynuje „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w Gminie Ozimek”. Jej zaangażowanie i doświadczenie zainspirowało nauczycieli wszystkich bibliotek szkolnych z terenu gminy do współpracy w ramach tej sieci. Dzięki jej staraniom członkowie sieci uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach oraz interesujących szkoleniach tj. „Internet jako warsztat pracy bibliotekarza”, „Biblioterapia jako forma pracy profilaktyczno-rozwojowej” (2022).

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Prowadząc spotkania dla członków ww. sieci, korzystała z nowoczesnej platformy multimedialnej; aplikacji Microsoft Teams oraz wirtualnej tablicy (padlet). Przeprowadziła m.in. szkolenie on-line dla bibliotekarzy nt. możliwości wykorzystania w pracy z uczniem Teatrzyku Kamishibai. Zorganizowała gminne imprezy czytelnicze dla uczniów szkół i przedszkoli. Prowadzi szkolną stronę internetową oraz szkolny FB, gdzie na bieżąco informuje o działaniach biblioteki, popularyzując czytelnictwo w Internecie.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

G. Świercz posiada wiele nagród i wyróżnień m.in. Nagrodę Burmistrza oraz Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Od 2008 r. jako koordynatorka partnerstwa ze szkołą w Rymarovie w Czechach zrealizowała szereg interesujących projektów tj.: „Z przyjaciółmi do historycznych miast z narodowymi tradycjami”, „ Z przyjaciółmi chronimy przyrodę i tworzymy ekodzieła”, „Nic o nas, bez nas, czyli rosną nam młodzi samorządowcy”.

Cechy osobowościowe

G. Świercz nieustannie poszukuje nowych i ciekawych sposobów na rozwój oraz promocję czytelnictwa. Dba o każdy szczegół realizowanych przez siebie zadań. Jej zaangażowanie, innowacyjność oraz pracowitość doceniane są przez wychowanków, rodziców, środowisko lokalne i partnerów międzynarodowych Gminy Ozimek. Cechuje Ją łatwość nawiązywania kontaktów, życzliwość oraz nieustanna chęć niesienia pomocy wszystkim członkom społeczności szkolnej. Dzięki jej staraniom biblioteka stała azylem zapewniającym uczniom przyjazną atmosferę, gdzie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz otrzymują wsparcie w pokonywaniu trudności.
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP