Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Alicja Zajączkowska - Podlaski Bibliotekarz Roku 2022

Kierownik, Gminna Biblioteka Publiczna w Wiżajnach

wykształcenie: wyższe
35 lat pracy w bibliotece


Zdjęcie Alicji Zajączkowskiej. Uśmiechnięta kobieta, blondynka z upiętymi blond włosami i czerwonymi oklarami trzyma w rękach książki.


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

A. Zajączkowska od 35 lat kieruje działalnością jednoosobowej GBP w Wiżajnach, gminie liczącej tylko 2 tys. mieszkańców. Dzięki jej staraniom biblioteka osiąga od kilku lat jeden z najwyższych w skali powiatu i województwa wskaźnik zasięgu czytelnictwa wynoszący ponad 23%. W 2022 r. w Rankingu Bibliotek Rzeczypospolitej GBP w Wiżajnach zajęła wysokie 4. miejsce w woj. podlaskim.

Od dwóch lat GBP mieści się w centrum Wiżajn. A. Zajączkowska pozyskała w 2022 r. ponad 10 tys. zł z gminnego funduszu na zakup i montaż mebli do nowej siedziby. Dzięki jej kreatywności i zaangażowaniu ten niewielki nakład finansowy wystarczył, aby stworzyć funkcjonalną przestrzeń biblioteczną dla użytkowników.

Zasługą A. Zajączkowskiej jest nowoczesna strona internetowa GBP o dużym zasięgu, którą w 2022 r. dostosowano do potrzeb osób niedowidzących. Kandydatka prowadziła w 2022 r. profil na FB pn. Biblioteka Wiżajny. Opis walentynkowej fotobudki z książek przygotowany przez A. Zajączkowską ukazał się w styczniowym numerze „Biblioteki Publicznej”.

Dzięki A. Zajączkowskiej GBP w Wiżajnach była po raz drugi miejscem prac organizacyjnych i rozliczeniowych sztabu WOŚP Wiżajny nr 1314. W ramach akcji sprzedawano w bibliotece książki cegiełki. Udało się zebrać prawie 1200 zł.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Z inicjatywy A. Zajączkowskiej w bibliotece spotyka się „Grupa Czwartkowa”, która inspiruje do działań i aktywności mieszkańców gminy. W 2022 r. ok. 50 osób uczestniczyło w 15 wydarzeniach społecznych i kulturalnych takich jak: spotkanie autorskie z A. Domańską, wyjazd do Midicentrum i SOWA w Suwałkach, wiżajskie edycje ogólnopolskich akcji: „Odjazdowy bibliotekarz”, „Mała książka wielki człowiek”, „Dni Bezpiecznego Internetu”, „Światowy Dzień Książki”, „Żonkile”, „Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Tydzień Edukacji Globalnej”. Większość imprez była niskobudżetowa lub bezkosztowa, bo zrealizowano je dzięki pracy własnej kandydatki oraz pomocy instytucji i wolontariuszy. Do jej działań na rzecz lokalnej społeczności zaliczyć trzeba dbałość o środowisko. Od kilku lat z okazji Dnia Ziemi koordynuje akcję sprzątania gminy i zaprasza do tego mieszkańców Wiżajn.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego

A. Zajączkowska pełni rolę nieformalnego specjalisty ds. pracy w systemie MAK+ w powiecie. W 2022 r. wspierała swoją wiedzą osoby rozpoczynające pracę z tym systemem w regionie i przeprowadziła 40-godzinne szkolenie. Często zgłasza propozycje zmian i ułatwień w programie i konsultuje je z twórcami MAK+.

Poprzez udział w projekcie „Gotowi do pracy”, współfinansowanym ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, udało się A. Zajączkowskiej pozyskać dwie osoby na staż w Bibliotece. Jedna z nich do dziś jest wolontariuszką GBP Wiżajny.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

W 2021 r. A. Zajączkowska brała udział w projekcie "Sieć na kulturę" realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Zdalnie przeprowadziła szkolenie 10-osobowej grupy dzieci w zakresie projektowania graficznego.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Do głównych osiągnięć A. Zajączkowskiej należy zaliczyć przede wszystkim sprawne zarządzanie biblioteką, która pod jej kierownictwem systematycznie zmienia swój wizerunek na nowoczesny i odpowiadający oczekiwaniom mieszkańców. Dziś na stronie GBP dostępny jest katalog on-line, działa także elektroniczna wypożyczalnia zbiorów w systemie MAK+, a placówka posiada sprzęt komputerowy, laptopy, tablety, drukarkę A3, projektor LCD, roboty Photon, czytnik e-booków, które A. Zajączkowska zakupiła z programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Dzięki jej współpracy ze Stowarzyszeniem „Larix” można skorzystać też z dwóch Czytaków.

Autorskim pomysłem A. Zajączkowskiej była inicjatywa pt. „Znajdźmy wspólny język” zgłoszona do projektu „Kultura w zgodzie z naturą” (w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne). Kandydatka napisała projekt w 2019 r. i uzyskała 4 850 zł dofinansowania na: warsztaty tkackie, „Narodowe Czytanie nowel”, wykład o kulturze, warsztaty z gliną i batikiem, spotkanie autorskie, Noc Bibliotek połączoną z warsztatami programowania, szkolenie z komunikacji interpersonalnej oraz wycieczki: do osady jaćwiesko-pruskiej w Oszkiniach i do Muzeum Okręgowego w Suwałkach. W projekcie uczestniczyło ok. 100 osób. W tak małej gminie, jak Wiżajny to było ważne i pamiętane do dziś wydarzenie

Cechy osobowościowe

A. Zajączkowska od lat z pasją i zaangażowaniem kreuje pozytywny wizerunek książki i biblioteki, buduje dobre relacje z czytelnikami i środowiskiem bibliotekarskim. Cechują ją: autentyczność, pogoda ducha, pozytywne nastawienie do ludzi. Kandydatka często angażuje się w działania społeczne, ekologiczne i dobroczynne. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest osobą kreatywną i otwartą, zawsze chętna by poznawać nowych ludzi i uczyć się nowych rzeczy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP