Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Zarządzanie przez kreowanie - projekt szkoleniowy 2023

Data dodania: 27.04.2023

Zarządzanie przez kreowanie - projekt szkoleniowy 2023

Zapraszamy managerów bibliotek publicznych i osoby przygotowujące się do tej funkcji do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym online „Zarządzanie przez kreowanie”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji doskonalenie umiejętności pracowników bibliotek w zakresie efektywnego zarządzania placówką kultury. 

Szkolenia obejmować będą podstawy efektywnego zarządzania biblioteką, uwzględniające aspekty prawne, psychologiczne, narzędzia komunikacji i organizacji pracy w zespole, metody rozbudzania kreatywności, umiejętność prowadzenia badań satysfakcji użytkowników bibliotek oraz nawiązywania relacji z otoczeniem.

Nabyte kompetencje będą sprawdzone w praktyce, a efekty pracy udostępnione w Internecie.


Rekrutacja

Udział mogą wziąć tylko pracownicy, kierownicy, dyrektorzy bibliotek publicznych.

Należy wysłać zgłoszenie:

Formularz zgłoszeniowy online

Na zgłoszenia czekamy do 12 maja 2023.

Komisja rekrutacyjna oceni motywację kandydatów na podstawie ich zgłoszeń oraz dokona wyboru uczestników.

Do udziału zaprosimy minimum:

 • 20 doświadczonych managerów kultury,
 • 20 początkujących.

Przebieg projektu

Projekt odbędzie się w dwóch etapach:

Etap rozwojowy - maj-lipiec 2023

Część edukacyjna składa się z 3 spotkań oraz 6 szkoleń.

Spotkania stanowią ramę dla dwóch etapów projektu. Odbędą się przed, pomiędzy i po etapach:

 • (Info)integracja - spotkanie zapoznawcze oraz informacyjne, przedstawiające przebieg projektu;
 • (Info)sesja - przygotowanie do projektowania projektów wdrożeniowych, kompletowanie zespołów i wybór mentorów;
 • (Info)certyfikacja - przedstawienie projektów, ewaluacja oraz podsumowanie projektu, docenienie absolwentów kursu.

Sześć szkoleń online dla dwóch grup: doświadczonych i początkujących managerów. Tematy szkoleń:

 • Współpraca i analiza otoczenia (Agnieszka Grzegorczyk)
 • Mam swój zespół (Beata Gamrowska)
 • Ogólnopolskie i europejskie wymogi prawne (dr Łukasz Wojciechowski)
 • Rok w pracy dyrektora biblioteki (dr Marcin Karwowski)
 • Badania w bibliotece - biblioteka w badaniach (Aldona Zawałkiewicz)
 • Stres i motywacja (Joanna Pępko)

Szkolenia online będą odbywały się co tydzień w godz. 13:00-15:30 na platformie ClickMeeting. Ponadto dla uczestników projektu przygotowane zostaną materiały dydaktyczne (publikacje elektroniczne, hiperłącza, nagrania webinarów i szkoleń online), które zostaną umieszczone na platformie Moodle SBP.

Etap wdrożeniowy - lipiec-październik 2023

Opracowanie i prezentacja autorskich projektów przygotowanych przez uczestników. Projekty wdrożeniowe zostaną stworzone w zespołach pod okiem mentorów.

Czterooosobowe zespoły dokonają wyboru mentora i opiszą projekt zarządczy możliwy do wdrożenia w bibliotece (np. aktualizację regulaminu, indywidualny terminarz, program szkolenia dla pracowników, formularz rozmowy rozwojowej etc.).

Prace zaliczeniowe zostaną opublikowane na stronie projektu, w wymiany doświadczeń i umożliwienia korzystania z gotowych materiałów innym managerom kultury.

Strona projektu


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP