Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

350 lat prasy w Polsce

Data dodania: 08.06.2011

350 lat temu, publikując „Merkuriusza Polskiego”, pierwszą polską gazetę periodyczną, Rzeczpospolita włączyła się w nurt wydawniczy Europy. Losy prasy polskiej silnie zdeterminowane przez historię, przemiany technologiczne czy ostatnio zmiany na rynku kapitałowym będą przedmiotem dyskusji, debat i wystaw organizowanych przez wiodące ośrodki naukowo-badawcze w Warszawie.

Już w przyszłym tygodniu Instytut Dziennikarstwa oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Instytut Badań Literackich PAN i Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w obchodach w dniach 16-17 czerwca 2011 roku.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP