Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

61% dorosłych Polaków lubi czytać?

Data dodania: 09.06.2011

Deklarowane zamiłowanie do czytania książek wiąże się z płcią badanych. O ile zdecydowana większość kobiet (72%) twierdzi, że lubi czytać książki, o tyle wśród mężczyzn odsetek lubiących czytać jest taki sam jak odsetek tych, którzy przyznają, że tego nie lubią, po 49%. Zamiłowanie do czytania książek łączy się również z wykształceniem respondentów - im wyższy jego poziom, tym częściej badani twierdzą, że lubią czytać. Większość osób z wykształceniem podstawowym (55%) przyznaje, że nie lubi tego robić. Z kolei wśród badanych z wykształceniem średnim i wyższym dominują ci, którzy deklarują zamiłowanie do czytania książek (odpowiednio: 71% i 82%). Najwięcej osób lubiących czytać książki jest wśród respondentów od 35 do 44 roku życia (71%).

Respondenci byli też pytani, po jakie książki sięgają najczęściej; mogli wybrać do pięciu rodzajów pozycji. Najczęściej deklarowali, że czytają książki przygodowe, podróżnicze (30%). Na drugim miejscu znalazły się książki o tematyce historycznej (21%). Na trzecim miejscu ex aequo były trzy grupy książek: pierwsza z nich to biografie, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia i listy; druga - sensacje, kryminały; trzecia - poradniki i przewodniki. Wskazało je po 19%  badanych. 15% zadeklarowało, że najczęściej sięga po romanse, 14% - po książki popularno-naukowe, 14% - po literaturę specjalistyczną, 11% - literaturę faktu, 10% - fantastykę, 10% - klasyczną literaturę piękną. 9 % podało, że czyta książki religijne, 8% - komedie i utwory humorystyczne, 8% - thrillery i horrory, 7% - poezję, 7% - współczesną literaturę piękną, 5% - komiksy. 26% ankietowanych odpowiedziało, że w ogóle nie czyta książek.

Tylko jedna trzecia ankietowanych (32%) podała, że w ostatnim miesiącu miała czas i okazję, by dla własnej przyjemności przeczytać jakąś książkę (opowiadanie, powieść itp.), niezwiązaną z nauką lub pracą zawodową. Dla własnej przyjemności po książkę częściej sięgały kobiety (38%) niż mężczyźni (25%). Respondenci byli też pytani o liczbę książek przeczytanych w ciągu ostatnich 30 dni. 41% odpowiedziało - jedną, 24% - dwie, 14% - trzy, 19% - cztery i więcej. 2% podało, że zaczęło czytać książkę, ale jeszcze jej nie skończyło.

Najwięcej badanych zadeklarowało, że kupuje nowe książki lub pożycza je od znajomych (obu odpowiedzi udzieliło po 47%). Trochę mniej popularne jest korzystanie z bibliotek (40%). Najmniej osób twierdzi, że kupuje książki z drugiej ręki (23%).

Biblioteki są najczęstszym źródłem pozyskiwania książek dla badanych w wieku 18-24 lata, w tym uczniów i studentów. Najstarsi ankietowani (mający 55 lat i więcej) najczęściej pożyczają książki od znajomych, natomiast w grupie wiekowej 25-54 lata głównym źródłem pozyskiwania książek do czytania są zakupy nowych pozycji.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-11 maja na liczącej 1189 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: Portal Księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP