Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Nowy Scholaris bez wolnych zasobów

Data dodania: 10.06.2011

2 czerwca 2011 r. została uruchomiona nowa wersja portalu Scholaris. Poza odświeżonym interfejsem, portal posiada także nowy regulamin umieszczania zasobów edukacyjnych. Jednak jego zapisy uniemożliwią upowszechnianie materiałów edukacyjnych opublikowanych na wolnych licencjach (w szczególności punkty 3 i 4 § 14 regulaminu). Dotyczy to nie tylko organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych tworzących takie materiały, ale również publikacji edukacyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa przez instytucje publiczne. Zdaniem Koalicji Otwartej Edukacji sytuacja ta budzi poważne wątpliwości prawne i skłania do pytań o efektywność wydatkowania funduszy publicznych. Portal Scholaris i dostępne tam zasoby edukacyjne są tworzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z opisaną sytuacją, wystosowaliśmy list do Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Joanny Berdzik, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej – Krystyny Szumilas, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Krzysztofa Stanowskiego oraz Dyrektora Zespołu Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Piotra Iwaszkiewicza z pytaniem i prośbą o:

  1. sprawdzenie, czy wykluczenie możliwości publikowania wolnych zasobów jest zgodne z polskim i europejskim prawem,
  2. rozważenie kwestii efektywnego wykorzystywania środków publicznych,
  3. zbadanie, czy nie zachodzi konflikt pomiędzy przedsięwzięciami różnych instytucji publicznych związanych z edukacją.

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP