Polecamy

XIII Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD - relacja

Data dodania: 14.06.2011

XIII Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD - relacja

Program warsztatów opracował Instytut Bibliograficzny we współpracy z Zakładem Opracowania Rzeczowego, a organizatorem spotkania był Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Przedstawiono 19 referatów poświęconych metodyce opracowania dokumentów w JHP BN i UKD oraz rozwojowi kartotek wzorcowych i efektywności wyszukiwania informacji w katalogach bibliotek. Omówiono stan prac nad słownictwem JHP BN związanych z kontynuacją wprowadzanych od 2010 r. zmian (tzw. hasło formalne). Opisano trudności związane z metodyką opracowania rzeczowego dokumentów nieksiążkowych (wydawnictwa ciągłe, dokumenty życia społecznego, dokumenty ikonograficzne). Zaprezentowano również postępy prac nad poradnikiem JHP BN.

W kontekście zmian wyrażających się przede wszystkim uproszczeniem gramatyki języka przedstawiono między innymi propozycje dotyczące ograniczeń stosowania określników chronologicznych po różnych typach haseł oraz zaproponowano zmiany form nazw geograficznych dla nazw miejscowości. Opisano też problemy stosowania określników chronologicznych po hasłach z dziedziny „Filozofia" oraz trudności w tworzeniu i stosowaniu haseł dla obiektów architektonicznych w miejscowościach. Zaprezentowany został również blog Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej zatytułowany „Fabryka Języka", który jest nową formą komunikacji z użytkownikami i osobami opracowującymi rzeczowo zbiory. Może on być skutecznym i atrakcyjnym kanałem informacji dzięki swej interakcyjności i wymianie doświadczeń osób zainteresowanych tym tematem.

W części poświęconej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej omówiono stosowanie klasyfikacji w zapisie pionowym na przykładzie różnych dziedzin oraz przedstawiono wersję roboczą kartoteki wzorcowej dla UKD. Wystąpienie kierownika Zakładu Opracowania Rzeczowego Zbiorów BN dotyczyło omówienia problemów z wykorzystaniem obu języków informacyjno-wyszukiwawczych w dobie zmian metodyki ich stosowania.

Warsztaty były, jak co roku, okazją do wymiany doświadczeń bibliotekarzy-użytkowników obu języków informacyjno-wyszukiwawczych. Materiały z warsztatów będą wkrótce zamieszczone w witrynie Biblioteki Narodowej.

Źródło: Biblioteka Narodowa


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP