Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Co najmniej jedna biblioteka w gminie!

Data dodania: 04.07.2011

Co najmniej jedna biblioteka w gminie!

Z informacji na stronie www Biblioteki Narodowej:

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

z wielkim zadowoleniem informuję, że w dniu dzisiejszym Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Przyjął również najważniejsze postulowane przez Krajową Radę Biblioteczną i środowisko bibliotekarskie poprawki do projektu ustawy, które złożył jako wniosek mniejszości poseł Tadeusz Sławecki z Polskiego Stronnictwa Ludowego:

1) w art. 5 w zmianie 4 w lit. c ust. 7 nadać brzmienie:

   „7. Biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19, łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.";

2) w art. 8 ustawy o dodać ust. 6 w brzmieniu:

    6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do dyrektorów bibliotek."

Jako przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej pragnę podziękować wszystkim, którzy w znaczący sposób pomogli w prezentacji stanowiska bibliotekarzy i skutecznym przekonaniu posłów. Przede wszystkim podziękowania należą się Tadeuszowi Sławeckiemu posłowi Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa lubelskiego, który zgłosił obie poprawki jako wnioski mniejszości. Podziękowania kieruję do Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Polskiego Związku Bibliotek oraz ich przewodniczących: Teresy Szymorowskiej, Elżbiety Stefańczyk i Jana Krajewskiego, którzy byli znakomitymi reprezentantami naszego środowiska. Słowa uznania kieruję także do dyrektorów bibliotek, w tym przede wszystkim Michała Strąka dyrektora Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz wszystkich pracowników bibliotek, bez których wsparcia niemożliwe byłoby przekonanie do naszych racji. Dziękuję wszystkim przyjaciołom bibliotek i bibliotekarzy, w tym licznych parlamentarzystom. Z satysfakcją i przyjemnością przyjąłem wynik głosowania nad bibliotekarskimi wnioskami w izbie sejmowej. W głosowaniach nad obiema poprawkami za było 421 posłów, a jeden był przeciwny.

dr Tomasz Makowski
Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej
Dyrektor Biblioteki Narodowej


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP