Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Nowe stawki opłat reprograficznych

Data dodania: 06.07.2011

Nowe stawki opłat reprograficznych

Jak informuje Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”, zmianie uległ Załącznik nr 3. czyli „Wykaz kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników i wysokość pobieranych od nich opłat”. Od 1 lipca opłata jest naliczana od 11 rodzajów urządzeń (kopiarki, skanery, faksy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki) oraz od papieru formatu A3 i A4. Ułatwieniem dla zobowiązanych jest przypisanie każdemu typowi urządzenia jednej stawki określonej jako procent ceny sprzedaży – bez konieczności uwzględniania wydajności urządzenia do kopiowania.

Pozostałe regulacje zawarte w znowelizowanym rozporządzeniu z 2 czerwca 2003 roku nie ulegają zmianie. Pierwsza płatność na nowych zasadach dotyczy III kwartału roku bieżącego i będzie realizowana od 1 października. Do wnoszenia opłaty zobowiązany jest każdy podmiot produkujący lub importujący (także z krajów Unii Europejskiej) do Polski w celu sprzedaży urządzenia reprograficzne oraz papier formatu A4 i A3 wymienione w załączniku nr 3. Opłata obliczana jest od ceny sprzedaży (ceny brutto) urządzenia lub papieru.

W „Rzeczpospolitej” z 4 lipca czytamy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponowało wcześniej, aby najwyższą stawką opłat objąć również aparaty fotograficzne i telefony komórkowe, gdyż dzięki nim można także kopiować książki i inne teksty, ale „producenci sprzętu mocno przeciwko takiemu pomysłowi protestowali” i ostatecznie urządzenia te nie zostały uwzględnione w nowelizowanym zarządzeniu ministra. „Rzeczpospolita” podkreśla, że „najmocniej opłaty wzrosną w przypadku czystego papieru. Wynoszą 1,25 proc. – wcześniej było to 0,001 proc.”. Dalej czytamy, że „na razie ściągalność wcześniej obowiązujących opłat wygląda słabo. Do organizacji zbiorowego zarządzania prawami twórców [czyli do „Kopipolu” i do „Polskiej Książki”] trafiło z nich jedynie kilkanaście milionów złotych rocznie, z czego w przypadku papieru do ksero było to tylko kilka tysięcy złotych”.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP