Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Data dodania: 07.07.2011

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Celem Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej jest:

  • Utrwalanie i zabezpieczenie najcenniejszych zabytków piśmienniczych bibliotek Mazowsza, stanowiących dziedzictwo kultury polskiej, zachowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
  • Zapobieganie fragmentaryzacji i rozproszeniu informacji (umieszczanych w wielu małych repozytoriach cyfrowych).
  • Zwiększenie możliwości działania regionalistów – badaczy i hobbystów – studiowania dziejów Mazowsza i Warszawy w różnych ich przejawach.

Mając pełną świadomość swoich zadań, budując zasób Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej koncentrować będziemy się przede wszystkim na materiałach ważnych dla naszego regionu. Przy wyborze zasobów do digitalizacji bierzemy pod uwagę różne kryteria: częstotliwość wykorzystywania przez czytelników, zły stan publikacji, wartość historyczną dzieła, unikatowość, czas powstania publikacji, dokumenty nieistniejące w Internecie i utwory z domeny publicznej. W pierwszej kolejności zeskanowane zostaną publikacje, których prawo autorskie nie dotyczy, a więc starodruki i kolekcje XIX w. oraz te, w których jednoznacznie rozstrzygnięto kwestie praw autorskich. Zasoby przewidziane do opublikowania w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej przez biblioteki to: czasopisma (głównie lokalne) – dokumentujące życie dzielnic Warszawy, powiatów, miast; książki - związane z lokalnymi społecznościami - według kryterium przedmiotowego i podmiotowego - głównie literatura popularno-naukowa i piękna; dokumenty życia społecznego – fotografie, pocztówki, sprawozdania lokalnych organizacji i spółdzielni, kroniki, zeszyty, dyplomy, legitymacje oraz księgi parafialne.

W chwili obecnej użytkownicy mogą skorzystać online z:

  • kolekcji „Programy filmowe z lat 1918-1945”,
  • wydawnictw zwartych pochodzących z działu Varsavianów oraz Sztuki – tematycznie związanych z regionem Warszawy i Mazowsza
  • kilku XIX-wiecznych map regionu
  • kilkudziesięciu roczników popularnego warszawskiego tygodnika „Stolica” – dostępnego w wersji cyfrowej jednak tylko na terenie Biblioteki na Koszykowej (co wynika z ograniczeń prawno-autorskich).

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów zamieszczonych w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP