Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Walne Zgromadzenie Federacji Wydawców Europejskich w Reykjaviku

Data dodania: 08.07.2011

Dyrektywa dotyczy użytku dzieł znajdujących się w publicznych bibliotekach, instytucjach oświatowych i muzeach. Nie jest jasne, czy dotyczy podmiotów komercyjnych. Dla celów niekomercyjnych Dyrektywa dopuszcza obowiązkowy wyjątek dla reprodukcji i udostępniania online. Jeśli użytek czyniony przez w/w instytucje ma charakter komercyjny, musi być przyznane wynagrodzenie dla posiadaczy praw autorskich. Wydawcy dyskutowali pytania, czy Dyrektywa winna obejmować również dzieła niedostępne w handlu (out of commerce), a także rozszerzone licencje zbiorowe? Co z dziełami, których autorzy się odnajdą? Co z „sumiennym poszukiwaniem” autorów – jeśli nie jest skuteczne, to czy dzieło można uznać za osierocone? Czy procedura Dyrektywy nie prowadzi do „zabójstwa rodziców”, by jak najwięcej dzieł można było uznać za osierocone? Czy wydawcy winni być objęci Dyrektywą? Jak zdefiniować kryteria poszukiwania w praktyce? Kto ma prowadzić poszukiwania? Co z tłumaczeniami – czy nie należy ich włączyć do Dyrektywy?

Podczas Walnego Zgromadzenia FEP powołano zespół, który ma opracować stanowisko wydawców europejskich wobec Dyrektywy i przedstawić je Komisji Europejskiej.

Dyskutowano także projekt stanowiska wobec Memorandum of Understanding dotyczącego dzieł out of commerce. Istnieje zgoda co do następujących punktów:

  • negocjacje mogą być podejmowane przez posiadaczy praw autorskich wyłącznie w sposób dobrowolny;
  • określenie, czy dzieło jest niedostępne w handlu, zależy wyłącznie od właścicieli praw;
  • zbiorowe licencje mogą być udzielane wyłącznie organizacjom zbiorowego zarządzania (ozz) w kraju publikacji danego dzieła;
  • Ozz musi reprezentować wszystkich zainteresowanych właścicieli praw i jak najlepiej informować ich o swej działalności;
  • posiadacze praw muszą mieć możliwość wycofania w każdej chwili dane dzieło z katalogu dzieł out of commerce;
  • Ozz może czerpać korzyści z prawnego reprezentowania wszystkich posiadaczy praw objętych ich sferą działania.

 

Źródło: Portal Księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP