Obserwuj nas: @SBP_pl

2014-05-16 11:25:42

Naucz się angielskiego - http://t.co/EFx9IPj7FT

2014-05-05 09:51:56

RT @BUMK_Torun: Sponsorami toruńskiego Tygodnia Bibliotek są @SBP_pl i @ibukpl Dziękujemy!

2014-04-23 12:17:36

Dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, święto organizowane przez @UNESCO Jak zamierzacie uczcić dzisiejszy dzień?

2014-04-14 10:51:10

W "Bibliotekarzu Opolskim" znajdziecie materiały konferencyjne "Epoka e-czytelnictwa" Warto zerknąć! http://t.co/Nt6tYYzoEp

2014-04-14 10:47:29

Wybierz Bibliotekarza Roku - http://t.co/Ov4COXS2ue

Polecamy

W niniejszej książce przedstawione są wyniki badań dotyczących społecznych aspektów problemu... więcej >

Jak ma wyglądać sprawozdanie z oceny stanu kontroli zarządczej?

Data dodania: 11.07.2011

Pytanie :

Dostałam z urzędu pismo o tym, że mam złożyć sprawozdanie opisowe z oceny stanu kontroli zarządczej w bibliotece oraz kserokopię oświadczenia o stanie kontroli zarządczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Zarządzenie mam ale nie bardzo wiem jak ma wyglądać to sprawozdanie opisowe i co ma zawierać ? Gdybym mogła liczyć na wsparcie, bo pisałam do wielu bibliotek i od nich nikt nic takiego nie wymaga i nie mają. Byłabym wdzięczna. Dziękuję.

Odpowiedź :
Sprawozdanie należy złożyć na formularzu określonym we wzorze oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581) i wypełnić wskazany formularz według podanych tam wskazówek.
 
Przede wszystkim wskazać należy, że zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) nakazuje stosowanie jej przepisów do jednostek sektora finansów publicznych. Wobec tego rudymentarne znaczenie dla poruszonych w pytaniu kwestii ma kwalifikacja biblioteki publicznej jako jednostki sektora finansów publicznych. Według art. 9 pkt 14 sektor finansów publicznych również tworzą : „inne (...) samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego” tym samym oczywistym jest, że biblioteka jest instytucją utworzoną na podstawie ustawy w celu wykonywania zadań publicznych. Tym samym jest jednostką sektora finansów publicznych, do której mają zastosowanie przepisy wskazanej ustawy.
 
W rozdziale 6 ustawy o finansach publicznych zostały określone zasady kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, żaden z przepisów nie wyłączył zastosowania tych regulacji wobec bibliotek, wobec powyższego również i one mają zastosowanie do tych instytucji kultury. Reasumując niczym nadzwyczajnym (a z pewnością zgodnym z przepisami) są żądania organizatora wobec kierownika biblioteki.
 
Czytelniczka portalu zadaje pytanie o opisowe sprawozdanie o stanie kontroli zarządczej. Celem tego sprawozdania jest wykazanie czy w jednostce sektora finansów publicznych jest wprowadzona taka kontrola i jak ona funkcjonuje. Jak wskazałem sprawozdanie to powinno wskazywać na realizację (jej stopień) celów kontroli zarządczej, w świetle art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych celami tymi jest zapewnienie w szczególności :
  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2. skuteczności i efektywności działanai,
  3. wiarygodności sprawozdań,
  4. ochrony zasobów,
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  6. efektywności i skuteczności przepływu informaji,
  7. zarządzania ryzykiem.
 
Powyższe zakresy powinno zawierać sprawozdanie, wskazuje na to również rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581), wydanego na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. W załączniku do tego rozporządzenia został określony obowiązujący wzór sprawozdania – oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010238158101.pdf)
 
Opracował: mec. Jan Ciechorski

 


Tagi : prawo

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

Dodaj komentarz

Komentowanie wiadomości dostępne po zalogowaniu się lub bez logowania jako gość

Jeżeli nie masz jeszcze konta to warto je założyć za pomocą formularza rejestracyjnego. Nie bądź anonimowym komentatorem!
 
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: