Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Wniosek WBP w Krakowie oceniony najwyżej

Data dodania: 19.07.2011

Wniosek WBP w Krakowie oceniony najwyżej

Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym zaś celem Priorytetu jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.

- Dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z dotacji (180 tys. złotych) oraz pracy własnej pracowników Biblioteki możliwa będzie digitalizacja "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" z lat 1925 - 1938 (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie) oraz udostępnienie go na platformie internetowej Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej - mówi Jerzy Woźniakiewicz, Dyrektor WBP w Krakowie.

Ilustrowany Kurier Codzienny, wydawany w Krakowie w latach 1910-1939, to największy i najważniejszy dziennik polski okresu Drugiej Rzeczpospolitej. IKC był pierwszym polskim pismem, które wprowadziło nowoczesny styl redagowania i zapoczątkowało erę pism masowych. Była to pierwsza polska gazeta, która objęła swym zasięgiem cały kraj po 1918 roku. Z uwagi na szeroki zasięg gazetę można traktować, jako źródło reprezentatywne geograficznie. Był też bez wątpienia punktem odniesienia dla całej ówczesnej prasy, gdyż publikowane opinie miały najszerszy zasięg i wysoki poziom. Współpracowali z nią czołowi polscy dziennikarze i publicyści oraz ludzie kultury i nauki. Ulokowana na krakowskim Wielopolu redakcja („Pałac prasy”) należała do największych i najnowocześniejszych w Polsce. Wiodąca rola IKC jako głównej kroniki informacyjnej okresu Drugiej Rzeczypospolitej potwierdzają liczne prace naukowe i powstałe na ich bazie opracowania.

Obecnie zbiory IKC – podobnie jak większości polskich gazet I połowy XX wieku są narażone na autodegradację z uwagi na problem „kwaśnego papieru”, a digitalizacja pisma jest jedynym sposobem zabezpieczenia go.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa gromadząca i udostępniająca dziedzictwo kulturowe Małopolski oddaje do dyspozycji czytelników już prawie 58 000 publikacji. 

Prócz już udostępnionych wysokonakładowych gazet m.in. przedwojennego "Czasu krakowskiego", "Dziennika Polskiego" (1945- ), "Tygodnika Powszechnego" (1945- ), udostępniono również mniejsze: "Życie Literackie" (1951-1991), "Życie", "Kurier Literacko-Naukowy", "Niwa", "Świat", "Kraj", "Kalendarz Krakowski Józefa Czecha", "Pamiętnik Literacki", "Język Polski", "Diabeł", "Wierchy", "Rocznik Krakowski".

Od czerwca br. na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej http://mbc.malopolska.pl rozpoczęto cyfrową publikację tygodnika „Przekroju” za lata 1945-2000. Według wstępnych założeń, prace archiwizacyjne i redaktorskie potrwają do jesieni. W tym czasie, każdego dnia sukcesywnie będą udostępniane numery pisma w układzie chronologicznym, do których dostęp jest darmowy i niczym nieograniczony.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP