Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Wymień książki przed urlopem w Krakowie

Data dodania: 20.07.2011

Czas zamknięcia Biblioteki wykorzystany zostanie na drobne prace remontowe niemożliwe do zrealizowania w innym terminie, gdyż Biblioteka jest otwarta przez 7 dni w tygodniu i prace te naraziłyby czytelników na niepotrzebne utrudnienia. Trwała będzie także kontrola i porządkowanie zbiorów. Okres ten pozwoli również na takie zaplanowanie urlopów wypoczynkowych, by od 16 sierpnia wszystkie czytelnie i wypożyczalnie działały w pełnym składzie osobowym.

Wolne od 25 lipca do 15 sierpnia sale zostaną natomiast wykorzystane do intensywnej pracy ze zorganizowanymi grupami użytkowników. W lipcu i sierpniu trwają prowadzone przez pracowników Biblioteki kursy dla Seniorów z zakresu obsługi komputera, obróbki zdjęć w programie Picasa, korzystania z portali społecznościowych oraz podstaw tworzenia stron internetowych.

oprac. Agnieszka Będkowska 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP