Polecamy

Powstaje "Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy"

Data dodania: 21.07.2011

Powstaje

Szanowni Państwo,

w roku 2012, przy serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, powstanie Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy – fachowe czasopismo internetowe o zasięgu ogólnopolskim, adresowane do pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych.

Pierwszy numer biuletynu zostanie w całości poświęcony problematyce e-learningu. Na jego łamach przewidujemy kilka działów:

  • OD REDAKCJI,
  • Z TEORII (artykuły poświęcone nauczaniu na odległość),
  • Z PRAKTYKI (artykuły prezentujące platformy poszczególnych bibliotek),
  • MATERIAŁY (zestawienia bibliograficzne, scenariusze zajęć, programy kursów itp.),
  • RELACJE (z konferencji i przeprowadzonych szkoleń, związanych z problematyką numeru),
  • POLECANE LEKTURY (omówienia i recenzje publikacji na temat e-learningu).

Objętość artykułów i materiałów nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu, relacji i recenzji – 3 stron. Zasady formatowania dokumentów tekstowych, przygotowania przypisów i bibliografii załącznikowej, zostaną podane we wrześniu. Zachęcamy Państwa do współtworzenia pierwszego numeru BNB! Liczymy, że zechcą się Państwo podzielić swoim doświadczeniem, związanym z prowadzeniem kursów e-learningowych oraz refleksjami, dotyczącymi uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych metodą zdalną.

Propozycje tematów artykułów prosimy przesyłać do 15 września b.r. na adres: anna.marcol@op.pl. Na gotowe teksty czekamy do końca października.

Zapraszamy do współpracy!
Redakcja

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP