Polecamy
29,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Przewodnicząca SBP na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP

Data dodania: 22.07.2011

Przewodnicząca SBP na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP

W dniu 21 lipca 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP. Rozpatrywano na nim ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1282, druki sejmowe nr: 3786 i 4183).

W posiedzeniu uczestniczyła Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca SBP, która przedstawiła uwagi do tekstu ustawy uchwalonej przez Sejm RP dnia 1 lipca br., w części odnoszącej się do ustawy o bibliotekach. Uwagi dotyczyły zmian wprowadzonych do tekstu ustawy (bez konsultacji) do art. 13 ust. 7, art. 18 ust. 2,3,4, oraz art. 29 ust. 4.

W opinii SBP zaproponowane zmiany stwarzają niebezpieczeństwo, że biblioteki publiczne mogą utracić możliwość zorganizowania w formie samodzielnej instytucji kultury. Wówczas nie będą mogły decydować samodzielnie o swoim funkcjonowaniu i rozwoju.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP