Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Realizacja Strategi SBP na lata 2010-2021 w 2010 roku

Data dodania: 25.07.2011

W 2010 roku w ramach Strategii SBP na lata 2010-2021 realizowano zadania:

Cel szczegółowy przekrojowy: Zwiększenie znaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniu na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego i wzmocnienia pozycji zawodu bilbiotekarza:
Zadanie 1 Badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej
Zadanie 2 Kreowanie atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia dla dotychczasowych i potencjalnych czkłonków organizacji oraz bibiotek i innych instytucji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP