Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Program translatorski ©POLAND

Data dodania: 01.08.2011

Program translatorski ©POLAND

Program Translatorski ©POLAND jest administrowany przez Instytut Książki w Krakowie.

Celem Programu jest wspieranie polskiej literatury w przekładzie na języki obce i zwiększenie jej obecności na zagranicznych rynkach książki.

Programem objęte są w szczególności:

 • literatura piękna i eseistyka
 • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych historii Polski, jej kultury i literatury)
 • literatura dla dzieci i młodzieży
 • literatura faktu

Program może pokryć m.in.:

 • Do 100 % kosztów tłumaczenia utworu z języka polskiego na język obcy
 • Do 100 % kosztów zakupu licencji

Wnioski mogą być składane przez wydawnictwo, które zleca przetłumaczenie polskiej książki i zechce ją opublikować, co najmniej 4 miesiące przed planowaną publikacją.

Wydawca zobowiązany jest przedstawić (w 4 egzemplarzach):

 1. wypełniony formularz Programu
 2. kopię zawartej umowy licencyjnej (lub kopię umowy wstępnej)
 3. kopię zawartej umowy z tłumaczem (lub kopię umowy wstępnej)
 4. aktualny program wydawniczy i charakterystykę wydawnictwa
 5. bibliografię tłumacza
 6. krótką motywację wyboru danej pozycji
 7. dokładny kosztorys i plan finansowania publikacji oraz sposoby jej rozpowszechniania

Weryfikację ofert pod względem formalnym prowadzi Instytut Książki, do którego należy kierować oferty wraz z załącznikami:

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
PL 31-011 Kraków
e-mail: e.wojciechowska@instytutksiazki.pl
tel.: (+48-12) 432 67 90
fax.: (+48-12) 429 38 29

Propozycje wydawców rozpatruje zespół ekspertów. Ostateczna decyzja należy do dyrektora Instytutu Książki.

 

Źródło: Instytut Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP